ROVZ

September is de Zeeuwse maand van de verkeersveiligheid!

Tal van activiteiten worden in deze maand georganiseerd rond verkeersveiligheid. Hiermee willen de ROVZ-partners het belang van een verkeersveilig Zeeland benadrukken: '100% verkeersveilig, daar gaan we voor'!
Hier vindt u de agenda met activiteiten

Werkgeversaanpak

In 2021 gaat de werkgeversaanpak en de samenwerking officieel van start. Het ROVZ stelt materialen beschikbaar voor werkgevers om te gebruiken bij hun inspanningen voor verkeersveiligheid. Ook worden in 2021 verschillende acties opgezet om werkgevers te bereiken en betrekken bij dit thema.
Hier leest u meer over dit thema
 

Onveilige situatie? Meld het!

Is er bij u in de buurt een kruispunt waar vaak bijna-ongelukken voorkomen? Wordt er in een woonwijk vaak gevaarlijk hard gereden? Of wordt het zicht bij het oversteken belemmerd? U kunt dit soort situaties melden bij het Participatiepunt van VVN.
Ga voor het direct plaatsen van een melding naar Paticipatiepunt VVN

 

Activiteitenkalender 

Activiteit Datum
Verkeerskennis Grijpskerke door VVN 19 okt

Campagnematerialen verbod op smartphone gebruik tijdens fietsen