ROVZ

 

Campagne Fietsverlichting en BOB 

De campagne Fietsverlichting loopt tot 1 februari en de campagne BOB tot 1 maart 2022. Over de nut en noodzaak van de huidige campagnes leest u in de campagne nieuwsbrief aan alle ROVZ partners. Staat u nog niet op de verzendlijst? Mail dan naar rovz@zeeland.nl  

Werkgeversaanpak

Ook in 2022 betrekt het ROVZ bedrijven rond de werkgeversaanpak na de officiële start in 2021. Het ROVZ stelt materialen beschikbaar voor werkgevers om te gebruiken bij hun inspanningen voor verkeersveiligheid. Er volgen verschillende acties om werkgevers te bereiken en te betrekken bij dit thema.
Hier leest u meer over dit thema
 

Onveilige situatie? Meld het!

Is er bij u in de buurt een kruispunt waar vaak bijna-ongelukken voorkomen? Wordt er in een woonwijk vaak gevaarlijk hard gereden? Of wordt het zicht bij het oversteken belemmerd? U kunt dit soort situaties melden bij het Participatiepunt van VVN.
Ga voor het direct plaatsen van een melding naar Paticipatiepunt VVN

 

Activiteitenkalender 

Activiteit  
   

Campagnematerialen verbod op smartphone gebruik tijdens fietsen