Verkeersregels van essentieel belang

Verkeersregels zijn in het leven geroepen om het verkeer ordelijk en vooral veilig te laten verlopen. In de loop der jaren zijn verkeersregels steeds belangrijker geworden. Het is inmiddels zo druk in het verkeer, dat het niet volgen van de regels echt levensgevaarlijk is geworden. Het is daarom van essentieel belang dat mensen zich aan de regels houden en zo het verkeer veiliger maken.

Educatie, Infrastructuur en handhaving

Net als binnen de andere thema’s zetten we, ook binnen dit thema drie middelen in om de verkeersveiligheid te vergroten. Door een goede inrichting van infrastructuur worden regels geloofwaardiger en dus eerder nageleefd. Soms kan je hiermee zelfs bereiken dat het overtreden van regels onmogelijk wordt. Daarnaast worden regels natuurlijk gecommuniceerd en uitgelegd en aangeleerd. Hiervoor zetten we allerlei educatie en communicatie middelen in.

Deze maatregelen gaan allemaal uit van de notie dat mensen inzien dat het volgen van regels belangrijk is voor de verkeersveiligheid en dat ze daarop hun gedrag aanpassen. Helaas is dat niet altijd zo. Meer dan bij andere thema’s is daarom handhaving heel belangrijk. Sommige hardleerse weggebruikers kan je alleen overtuigen om de regels te volgen door ze te bekeuren. De kans op het krijgen van een bekeuring moet dus flink worden vergroot.
Meer over handhavingsacties

Meest voorkomende overtredingen in Zeeland

Uit de risico-inventarisatie die gedaan is voor het maken van de Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV, zijn de volgende overtredingen naar voren gekomen die in Zeeland het meest voorkomen en dus het grootste risico vormen voor de verkeersveiligheid:

Bovenmatige snelheid

Rijden onder invloed

Rijden zonder fietsverlichting

Gebruik van de smartphone