Samen met wegbeheerders en de landbouwsector voor verkeersveiligheid.

Zeeland is een landbouwprovincie. Er zit daarom ook veel landbouwverkeer op de Zeeuwse wegen. De verwachting is dat dit ook nog wel zo zal blijven. Daarom is er in Zeeland ook veel aandacht voor landbouwverkeer in combinatie met verkeersveiligheid. 

Landbouwverkeer en andere verkeersdeelnemers maken samen gebruik van het Zeeuwse wegennetwerk. Om te zorgen dat dit veilig gebeurt werken we samen met wegbeheerders en de landbouwsector.

Landbouwverkeer tijdens het oogstseizoen in juli t/m oktober

Tijdens het oogstseizoen zijn agrariërs druk in de weer op het land en de omliggende wegen. Samen kunnen we het verkeer op de weg veilig laten verlopen. Hoe?

Lees meer

Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland

In Zeeland werken we met een Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland (KLZ). Het doel hiervan is het zorgen voor een veilige verkeersdeelname en een goede bereikbaarheid voor landbouwvoertuigen. Het KLZ is in het leven geroepen om te zorgen voor een vlotte en veilige beweging van het landbouwverkeer over langere afstanden. 

Lees meer

Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland op Schouwen-Duiveland

Coördinatiecommissie landbouwverkeer

De Zeeuwse wegbeheerders en de landbouwsector stonden in  gezamenlijk aan de basis van het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland. Naar aanleiding van het KLZ is de coördinatiecommissie landbouwverkeer opgericht. Deze commissie richt zich tot op de dag van vandaag op verschillende zaken rondom de deelname van landbouwvoertuigen in het verkeer.

Lees meer

Wat is landbouwverkeer?

Landbouwverkeer omvat meer dan alleen de werkzaamheden in de agrarische sector. Het betreft naast agrarische (loon)werkzaamheden, ook cultuurtechnische werkzaamheden, grondverzet, mestaanwending, infrastructurele projecten, bewerking en verwerking van meststoffen, compostering en aanleg en onderhoud van (openbare) groenvoorziening, houtopstanden, natuurgebieden en oppervlaktewater. Deze werkzaamheden worden voor een groot gedeelte ook verricht met landbouwvoertuigen. 

Onder landbouwverkeer verstaan we dus alle voertuigen variërend van landbouwtrekkers, zelfrijdende landbouwwerktuigen, shovels, kranen en vrachtverkeer, die nodig zijn voor het uitvoeren van al deze activiteiten.