Goed voorbeeld doet volgen

Peuters nemen nog niet zelfstandig deel aan het verkeer. Meestal worden ze vervoerd door papa, mama of verzorger; soms op de fiets, soms in de auto. Educatie voor deze groep richt zich daarom niet alleen op kinderen van 0-6 jaar, maar ook op hun ouders, verzorgers en pedagogisch medewerkers. Zij spelen een belangrijke rol bij de verkeersveiligheid van peuters. Ouders kunnen hun kinderen in het verkeer beschermen door hen altijd veilig te vervoeren en door hen stapje voor stapje, veilig gedrag aan te leren. Altijd het goede voorbeeld geven speelt hierbij een grote rol.
 

JONGleren in het verkeer

Voor peuterspeelzalen is er het project 'JONGleren in het verkeer' ontwikkeld.  JONGleren is een preventieve aanpak voor verkeerseducatie. Die zich richt op gewenst verkeersveilig gedrag bij kinderen van 0-6 jaar en informeert ouders/verzorgers over verkeersopvoeding.
Het project bestaat uit een scholingsbijeenkomst voor pedagogisch medewerkers, activiteiten en praktisch verkeersonderwijs voor kinderen en een ouderbijeenkomst. Voor het praktisch verkeersonderwijs is er een leskist met materialen om concrete activiteiten uit te voeren.
De handleiding geeft een goede beschrijving voor het organiseren van verkeersthemaweken voor de kinderen en een informatiebijeenkomst voor de ouders.

Leerzaam en leuk bovendien!

Het project JONGleren wordt momenteel in opdracht van het ROVZ uitgevoerd door Bureau de Groot Volker. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via rovz@zeeland.nl 

Peuters krijgen verkeerseducatie JonGleren