Rapportages en Cijfers over verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is lastig om in cijfers uit te drukken. Het is namelijk lastig om te meten. Het ROVZ heeft verschillende rapportages en media waarmee er gekeken wordt naar de verkeersveiligheid in Zeeland.
Naar de rapportages

Cijfers verkeersveiligheid 2023

Ongevallen

725

tot 1 juni 2023
 

Dodelijk

5

Gewonden

136

tot 1 juni 2023

Tabellen verkeersongevallen 2017 t/m 2021

In de tabellen hiernaast zijn de verkeersongevallen in Zeeland in de periode 2017 t/m 2021 opgenomen. Elke tabel toont andere informatie. De verkeersongevallen zijn uitgesplitst naar jaar en afloop, naar leeftijdscategorie, naar binnen of buiten bebouwde kom, naar vervoerwijze, en naar leeftijdscategorie en vervoerwijze. Klik op de tabel om het excel-bestand te downloaden.