Cijfers verkeersveiligheid 2024

Ongevallen

294

tot 1 maart 2024
 

Dodelijk

1

Gewonden

49

tot 1 maart 2024

Tabellen verkeersongevallen 2018 t/m 2022

In de tabellen hiernaast zijn de verkeersongevallen in Zeeland in de periode 2018 t/m 2022 opgenomen. Elke tabel toont andere informatie. De verkeersongevallen zijn uitgesplitst naar jaar en afloop, naar leeftijdscategorie, naar binnen of buiten bebouwde kom, naar vervoerwijze, en naar leeftijdscategorie en vervoerwijze. Klik op de tabel om het excel-bestand te downloaden.

Disclaimer

Deze rapportage is een momentopname van de actuele STAR-ongevallendata. De cijfers in deze rapportage komen uit de VIA software en wordt elke nacht bijgewerkt met de meest recente politiegegevens. Door controle op de data kunnen wijzigingen in de cijfers optreden. Bij ernstige en dodelijke ongevallen is de doorlooptijd langer. Van niet alle ongevallen is de exacte locatie bekend, waardoor deze niet op de kaart zijn opgenomen.