Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV

Deze uitvoeringsagenda is een Zeeuwse vertaling van de landelijk vastgestelde nieuwe visie op de aanpak van verkeersveiligheid voor het aanpakken van gevaarlijke verkeerssituaties in gemeenten en provincies. 

Risico indicatoren

In het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) zijn we in 2019 overgestapt naar een risico gestuurde aanpak. Dit heeft gevolgen voor de beleidsontwikkeling. Waar voorheen de ongevallencijfers de belangrijkste indicator waren voor verkeersveiligheid, zijn dat nu de risico’s die de kans op een ongeval vergroten. We hebben een onderzoek laten uitvoeren naar de risico’s in Zeeland. Dit onderzoek ligt aan de basis van de Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV. Een verdere ontwikkeling van risico indicatoren volgt.