Senioren

Uit onderzoek naar de toekomstige verkeersslachtoffers van het SWOV, blijkt dat deze voor een groot deel uit oudere en kwetsbare verkeersdeelnemers bestaat. In Zeeland richten we ons dus extra op senioren. 

Meer over deze doelgroep

Doortrappen

Fietsen is een manier voor ouderen om langer gezond, sociaal en zelfredzaam te blijven. Daarom fietsen ouderen ok graag. Maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Doortrappen is een programma met de ambitie om ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Het motiveert hen om zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. 

Het ROVZ is kwartiermaker in Zeeland rond het programma Doortrappen. Het ROVZ ondersteund gemeenten en buurtsportcoaches bij de uitvoering en ontwikkeling van doortrapactiviteiten. 

Ook een activiteit organiseren rondom doortrappen? Neem contact met ons op

Contact Website Doortrappen

Deelnemer met Doortrappen hesje en helm op