Subsidies verkeersveiligheid

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan het verkeersveiliger maken van Zeeland kan worden aangevraagd door overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De activiteit dient bij te dragen aan de beleidsdoelen van het ROVZ, opgenomen in de Zeeuwse uitvoeringsagenda bij het Strategisch Plan Verkeersveiligheid. Per jaar verder uitgewerkt in het Werkplan ROVZ.

Voor het basisonderwijs en voorgezet onderwijs geldt daarbij het volgende:
Basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en hun besturen kunnen geen subsidie aanvragen. Zij kunnen deelnemen aan het Zeeuws VerkeersveiligheidsLabel (ZVL voor basisonderwijs) en het VerkeersEducatie project voor Voortgezet Onderwijs (VEVO) en gratis gebruik maken van de daarbinnen aangeboden producten. Scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen daarom met ingang van 2023 geen subsidie meer rechtstreeks bij de Provincie Zeeland aanvragen voor verkeersveiligheidseducatie. Dit gebeurt, indien nodig, via de gemeente.
 
Subsidie aanvragen
Subsidie kan worden aangevraagd via het algemene subsidieformulier van de Provincie Zeeland:
De advisering van de aanvragen is in handen van het ROVZ.
Het ROVZ heeft een vast budget per jaar beschikbaar waarvan de verkeerseducatiesubsidies worden betaald. De minimumgrens van een aan te vragen subsidie is €2.500,-
De subsidies verkeersveiligheid worden verleend op basis van de op 1 januari 2023 van kracht gaande Algemene subsidieverordening Zeeland 2023 en het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

Subsidie aanvragen

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de subsidie verkeersveiligheid? Neem contact op met het verkeersveiligheidsteam Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland via de contactpagina.

Contact

Receptie - contact