Subsidies verkeersveiligheid

Het college van Gedeputeerde Staten van Provincie Zeeland moet het ROVZ-werkplan 2023 nog vaststellen. Zodra deze is vastgesteld, is het plan te vinden op deze website.
Een onderdeel van het werkplan is de mogelijkheid voor overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties om subsidie aan te vragen.
Er kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die bijdragen aan het verkeersveiliger maken van Zeeland. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van verkeerseducatie cursussen en trainingen, campagnematige verkeersveiligheidsacties, ed.
Nadere informatie volgt maart 2023 op deze website en op die van de Provincie Zeeland onder subsidies verkeersveiligheid. Voor verkeersveiligheidssubsidies is in 2023 € 175.000,- gereserveerd. De advisering van de aanvragen is in handen van het ROVZ.
De subsidies verkeersveiligheid worden verleend op basis van de op 1 januari 2023 van kracht gaande Algemene subsidieverordening Zeeland 2023 en het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2023.

 

Subsidie aanvragen

De aanvragen moeten tenminste 8 weken vóór aanvang van de activiteit(en) zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten. Het aanvraagformulier komt naar verwachting begin maart 2023 online. Een link naar het formulier is te zijner tijd hier te vinden.
De beoordeling van de subsidieaanvragen wordt uitgevoerd op volgorde van binnenkomst. De aanvragen moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria passend binnen het vigerend ROVZ-werkplan en de Zeeuwse Uitvoeringsagenda van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de subsidie verkeersveiligheid? Neem contact op met het verkeersveiligheidsteam Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland via de contactpagina.

Contact

Receptie - contact