Subsidies verkeersveiligheid ASV/ASB Zeeland 2022

Het college van Gedeputeerde Staten van Provincie Zeeland heeft in maart 2022 het ROVZ-werkplan 2022 vastgesteld, met daarin opgenomen de subsidies verkeersveiligheid.
De verkeersveiligheidssubsidies worden verleend op basis van de op 1 januari 2013 van kracht zijnde Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Voor verkeersveiligheidssubsidies in het werkplan 2022 is een bedrag van € 200.000,- opgenomen. De advisering is in handen van het ROVZ. 

Subsidie aanvragen

De aanvragen moeten tenminste 8 weken vóór aanvang van de activiteit(en) zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten. Het aanvraagformulier is beschikbaar via onderstaande link. De beoordeling van de subsidieaanvragen wordt uitgevoerd op volgorde van binnenkomst. De aanvragen moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria passend binnen het vigerend ROVZ-werkplan.

Ga naar het aanvraagformulier

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de subsidie verkeersveiligheid? Neem contact op met het verkeersveiligheidsteam Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland via de contactpagina.

Contact

Receptie - contact