Landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

De gezamenlijke nieuwe visie op de aanpak van verkeersveiligheid is gemaakt op initiatief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, in samenspraak met de partners. De minister wil hiermee de verkeersveiligheid in Nederland verbeteren om de trend te keren van het jaarlijks toenemende aantal verkeersslachtoffers en het daarmee gepaarde leed en verdriet dat dit veroorzaakt.

Op 14 februari 2019 is deze visie tijdens een startmoment door alle partners onderschreven en is een startakkoord getekend waarin onder andere was opgenomen dat alle regio’s een uitvoeringsagenda zouden maken. Het ministerie heeft extra geld beschikbaar gesteld om risico’s op verkeersongevallen te verminderen door de aanpak van infrastructuur te versnellen. Van deze subsidiemogelijk wordt gebruik gemaakt door de Zeeuwse wegbeheerders. De Zeeuwse subsidieaanvraag van 1,1 miljoen die voortkomt uit de Uitvoeringsagenda is inmiddels gedaan bij het Rijk en de Provincie hoopt op toekenning.

Daarnaast biedt het Rijk 50% cofinanciering voor goede voorstellen die de verkeersveiligheid bevorderen. Jaarlijks is hiervoor 50 miljoen beschikbaar over een periode van tien jaar. De komende jaren dient de Provincie hiervoor subsidieaanvragen in.