Infrastructuur als middel en als thema in verkeersveiligheid

Infrastructuur, het is niet weg te denken als het gaat om verkeersveiligheid. Daarom heeft het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 de infrastructuur als één van de negen thema's benoemd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Maar infrastructuur wordt ook gezien als middel om in te zetten voor de verbetering van verkeersveiligheid. 

Zeeuwse wegbeheerders werken aan een verbetering van de infrastructuur

Het verkeer kan veiliger worden gemaakt door de infrastructuur anders in te richten. Hiervoor zijn de richtlijnen voor Duurzaam Veilig een gekende leidraad. Deze richtlijnen geven de optimale wijze van inrichting weer. Jarenlang hebben wegbeheerders zich vooral gefocust op het veiliger inrichten van wegen en fietspaden.
Er werd daarbij vooral gekeken naar plaatsen waar veel ongelukken gebeurden, de zogenaamde zwarte plekken. De afgelopen jaren zijn de meeste van deze plekken aangepakt. 

Voor het verbeteren en aanpassen van de fysieke infrastructuur zijn de verschillende wegbeheerders verantwoordelijk. Binnen het thema infrastructuur neemt het ROVZ daarom voornamelijk een coördinerende en faciliterende rol op zich.

Infrastructurele aanpassingen aan de weg, het aanbrengen van asfalt

Investeringsimpuls SPV

In een risicogestuurde aanpak betekent een niet optimaal ingerichte infrastructuur uiteraard wel een risico voor de verkeersveiligheid. Om deze reden heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de komst van het SPV Wegbeheerders een investeringsimpuls gegeven 
door middel van een subsidieregeling. Hierbij maakt het rijk €500 miljoen vrij de komende tien jaar. De eerste tranche is in 2020 en 2021 uitgevoerd. In 2022 wordt er opnieuw een subsidie opengesteld voor de wegbeheerders. 

De meest actuele informatie vindt u op de website van de investeringsimpuls SPV

Meer informatie

Infraproject