Verschillende modaliteiten in het verkeer

Heterogeniteit, zo wordt het in het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid genoemd. De menging van verschillende modaliteiten in het verkeer. Denk aan landbouwverker dat samen met automobilisten en fietsers van één weg gebruik moeten maken. Of de drukte op fietspaden met gewone fietsers, e-bikes en speedpedelecs. 

Terugdringen van de risico's van het landbouwverkeer

In Zeeland werken we in eerste instantie aan het terugdringen van de risico's die zich vormen rondom het landbouwverkeer. Dit doet het ROVZ in samenwerking met wegbeheerders en brancheorganisaties zoals ZLTO en Cumela. 

Lees meer over landbouwverkeer

Landbouwmachines op eigen terrein
Landbouwverkeer

Wielrennen in onze fietsprovincie

Zeeland is een fietsprovincie en trekt dus ook veel wielrenners. Zij mengen zich met veel hogere snelheid onder het reguliere fietsverkeer of juist met een lagere snelheid onder automobilisten. De risico's die hier bij ontstaan proberen we samen met het NTFU, de Nederlandse wielersportbond, onder de aandacht te brengen. 

Lees meer

Wielrenners krijgen training Wegkapiteins