Snelheid

Te hard rijden heeft grote gevolgen. De campagne stuurt aan op het verantwoordelijkheidsgevoel van automobilisten: zorg voor veiligheid op de weg, voor anderen én voor jouzelf. Met name te hoge snelheid op 30 en 50 kilometerwegen is nog steeds een groot probleem. Zeker in de bebouwde kom waar je regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terechtkomt. En waar je vaak te maken hebt met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers. Check daarom, met aandacht voor de weg, regelmatig je snelheid. Zo rijd je nooit ongemerkt te hard. Met de campagne Snelheid worden met name weggebruikers aangesproken die de wet licht overtreden en maximaal 10 tot 15 kilometer per uur te hard rijden. Omdat ze met het verkeer meegaan of gewoon ongemerkt harder rijden dan is toegestaan. Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben.

Snelheidcampagne poster

Let op je snelheid

Al een keertje een noodstop moeten maken? Dan weet je ieder geval hoe het is om spontaan te moeten remmen en hoe lang het duurt voordat je eigenlijk met jouw auto tot stilstand bent gekomen. Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat je nog meters doorrijdt op volle snelheid, voordat je überhaupt op de rem trapt. En dan volgt nog de afstand die je nodig hebt om de auto tot stilstand te brengen.

Meer over snelheidsrisico's en regels

Check wat vaker je snelheid

Remweg bij verschillende snelheden

Remweg afstanden
Remweg afstanden

Te hard rijden heeft grote gevolgen

De campagne 'check wat vaker je snelheid' stuurt aan op het verantwoordelijkheidsgevoel van automobilisten: zorg voor veiligheid op de weg, voor anderen én voor jouzelf. Met name te hoge snelheid op 30 en 50 kilometerwegen is nog steeds een groot probleem. Zeker in de bebouwde kom waar je regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terechtkomt. En waar je vaak te maken hebt met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers. Check daarom, met aandacht voor de weg, regelmatig je snelheid. Zo rijd je nooit ongemerkt te hard. Met de campagne Snelheid worden met name weggebruikers aangesproken die de wet licht overtreden en maximaal 10 tot 15 kilometer per uur te hard rijden. Omdat ze met het verkeer meegaan of gewoon ongemerkt harder rijden dan is toegestaan. Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben.

Het ROVZ volgt de landelijke campagnekalender van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hierbij worden bestuurders (vooral automobilisten maar ook motorrijders) door middel van de regionaal geplaatste posters langs de wegen geattendeerd op hun snelheid: check wat vaker je snelheid en houdt je aan de geldende snelheidslimiet. Door tegelijk de campagne in te zetten versterken we elkaars boodschap. 

Snelheid is een prioriteit

Snelheid is een prioriteit van het ROVZ. Naast de landelijke campagne zet het ROVZ de snelheidscampagne 'Bedankt dat je langzamer rijdt!' in om mensen bewust te maken van verkeersveiligheid en het houden aan de juiste snelheid binnen de bebouwde kom.  Eerder werd deze campagne nieuw leven ingeblazen in combinatie met de Safety Safe. Hierbij werd via een spaaractie geld ingezameld voor een verkeersveiligheid spaardoel om de straat en wijk veiliger te maken. In 2020/2021 is deze actie opgezet in de gemeente Tholen en de gemeente Veere. 

Bedankt dat je langzamer rijdt!

Bedankt dat je langzamer rijdt!

Het ROVZ wil graag deze campagne opnieuw onder de aandacht brengen van de Zeeuwse gemeenten. Zij heeft hiervoor de samenwerking met VVN opgezocht voor uitvoering van dit snelheidsproject. Hiermee streeft zij ernaar om in 2022 één of meerdere Bedankt dat je langzamer rijdt! campagne acties uit te laten voeren door VVN. Hiervoor zal deze organisatie binnenkort contact zoeken met uw gemeente voor inventarisatie van de snelheidsprobleemstraten.

Mogelijk kunt u meerdere straten aandragen. Bespreekt u deze gerust met VVN tijdens haar gespreksrondes. Het ROVZ zal het aantal snelheidsprobleemstraten samen met VVN inventariseren en evalueert zij na afloop met VVN de uitgevoerde Bedankt dat je langzamer rijdt! campagne acties. 

Handleiding 'Bedankt dat je langzamer rijdt!

AAN in het Donker
23 oktober 2023 T/M 28 januari 2024

Fietsverlichting

Lees meer