Risico gestuurde aanpak en thema's

In 2020 zijn we samen op weg gegaan naar een regionale risicogestuurde aanpak van verkeersonveiligheid.
Door de Corona maatregelen veranderde de werkwjze en leek de weg soms langer dan we van te voren hadden gedacht. Door onze gezamenlijke inspanningen is het ons toch gelukt om op het afgesproken moment een Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV te hebben. Deze uitvoeringsagenda bevat, voor de door ons geprioriteerde thema’s, een uitvoeringsstrategie voor de komende tien jaar. 

Het betreft voor Zeeland: ‘infrastructuur’, ‘heterogeniteit’, ‘kwetsbare en onervaren weggebruikers’, ‘afleiding’ en ‘verkeersovertreders’.
Om te komen tot een Zeeuwse Uitvoeringsagenda, hebben we in 2020 door XTNT een onderzoek laten doen naar risico’s binnen de verschillende thema’s.
 

Daarnaast hebben we met Antea Group de risico’s van onze infrastructuur in kaart gebracht. Aan de hand van deze risico inventarisaties hebben we opnieuw gesproken over de thema’s en zijn binnen deze thema’s de grootste risico’s benoemd. Op basis daarvan is er gekeken naar wat we integraal kunnen doen om deze risico’s te verminderen. We spreken dus nu echt van een risicogestuurde aanpak!

Vanuit het team ROVZ zijn beleidsmedewerkers verantwoordelijk voor de integrale inzet van de drie E’s (infrastructuur, educatie & communicatie en handhaving). Ze zijn ook aanspreekpunt voor één van de vier thema’s. Meer dan voorheen is het de bedoeling dat er vanuit het team ROVZ coördinatie plaatsvindt op de uitvoering en de inzet van de drie E’s. Iedere partner heeft daarbij zijn of haar eigen rol. De totale aanpak wordt sterker door deze samen goed tot één geheel te smeden.

Zeeuwse SPV thema's

De Zeeuwse uitvoeringsagenda SPV bevat de volgende geprioriteerde thema's en uitvoeringsstrategie.

Infrastructuur

Zeeuws SPV thema
Infrastructurele aanpassingen aan de weg, het aanbrengen van asfalt

Menging van diverse verkeersmodaliteiten

Zeeuws SPV thema
Landbouwverkeer met aanhanger en scootmobiel maken gebruik van dezelfde weg

Kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers

Zeeuws SPV thema
Peuters krijgen verkeerseducatie JonGleren

Afleiding in het verkeer

Zeeuws SPV thema
Telefoon in je broekzak

Verkeersovertreders

Zeeuws SPV thema
Handhavingsactie