100% Verkeersveilig

Het ROVZ is een samenwerkingsverband van vijftien partners. Zij hebben de taak om verkeersveiligheid te bevorderen in de provincie Zeeland. Dat wordt op verschillende manieren uitgevoerd. 
Afstemmen verkeersveiligheidsbeleid; Kennis- en informatieoverdracht van infrastructuur en gedragsbe√Įnvloeding; Monitoren verkeersveiligheidscijfers;
Subsidies beschikbaar stellen en lesmateriaal en cursussen aanbieden; 
Samen met partners tijdelijke of structurele projecten ontwikkelen.

Bij het uitvoeren van haar activiteiten maakt het ROVZ gebruik van het Werkplan ROVZ 2023 en de Zeeuwse uitvoeringsagenda SPV
We hebben er voor gekozen om te opereren in een partner-model, waarin beter kan worden samengewerkt en het collectief meer is dan de som der delen. 

Het verkeersveiligheidsteam van het ROVZ zorgt voor de processturing en het management van de verkeersveiligheid in Zeeland. Het team heeft administratieve, beleidsondersteunende en beleidsuitvoerende taken.

Animatie ROVZ