Educatie voor jongeren van 16 t/m 25 jaar

In de doelgroep 16-25 jarigen zijn jaarlijks door verkeersongevallen ruim 200 dodelijke slachtoffers te betreuren. Bij ongeveer 2.300 personen uit deze groep is na een verkeersongeval een ziekenhuisopname nodig. Spoedeisende poliklinische hulp moet jaarlijks in circa 5.000 gevallen worden verleend. Bij de 16- en 17-jarigen hebben de verkeersongevallen vooral te maken met het fietsen en het brom- en snorfietsen (ruim de helft). Ruim één derde van de verkeersongevallen van 16- en 17-jarigen vindt als inzittende van een auto plaats. Voor de groep van 18 tot en met 24 jaar is het vooral de auto die voor onveiligheid zorgt (ruime twee derde van alle slachtoffers). Ook op de motor (circa één zesde) en in mindere mate op de brom- en snorfiets (circa 6%) zijn bij deze groep relatief vaak slachtoffers te betreuren.

Lessencyclus MBO

Voor de leerlingen van het Scalda in Vlissingen zijn een drietal verkeerslessen ontworpen, met extra aandacht voor een aantal relevante verkeersveiligheidsthema’s.

De lessen zijn gemaakt in samenspraak met Hugo van Rooijen - docent burgerschap – en zijn in de praktijk door hem getest. Na evaluatie is de lessencyclus opgenomen in het curriculum van het vak burgerschap van de 1e jaars.
Deze lessencyclus is ook geschikt voor andere MBO opleidingen in Zeeland. Hierbij is maatwerk nodig. 

Bij interesse kan contact worden gezocht met het ROVZ via rovz@zeeland.nl

Educatie verkeersveiligheid HBO

Voor verschillende opleidingen en beroepsgroepen is er een link met verkeersveiligheid. Denk hierbij aan PABO, Pedagogiek, Onderwijsassistent, Doktersassistent, Logistiek. Het ROVZ bekijkt in overleg met de Opleidingsschool Zuidwest wat de mogelijkheden zijn om binnen diverse opleidingen aandacht te schenken aan verkeersveiligheid. Zodra hier meer over bekend is, volgt op deze plek meer informatie hierover.

GRIP - ZLM

Autotraining voor jonge automobilisten. De training van 1 dag bevat de volgende onderdelen:

  • Anti-sliptraining op nat wegdek (met eigen auto)
  • Anti-sliptraining op droog wegdek (met eigen auto)
  • Een praktijkrit in de vrachtauto (met een rij instructeur)
  • Een praktijkrit op de openbare weg in een lesauto (met een rij instructeur)
  • Ervaringsuitwisseling over rijgedrag en afleiding in het verkeer.

Meer informatie en inschrijven 

Jongeren kijken toe bij slippende auto tijdens GRIP