Kwetsbare en onervaren weggebruikers

Kwetsbare en onervaren weggebruikers. In het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid zijn dit twee van de negen thema's. Deze thema's hebben verband met elkaar en ook de aanpak komt deels overeen. Daarom hebben wij er in Zeeland voor gekozen om deze twee samen te voegen. 

Zowel de kwetsbare als onervaren verkeersdeelnemers lopen meer risico in het verkeer. De kans op een ongeval en de ernst van het ongeval is voor deze weggebruikers groter. 

De kwetsbare verkeersdeelnemer is onbeschermd en loopt daarom meer risico. Het gaat om voetgangers, fietsers en bestuurders van een gemotoriseerd voertuig op twee wielen. Onze focus ligt op de laatste twee groepen. 

De onervaren weggebruiker beschikt in veel gevallen over onvoldoende taakbekwaamheid door gebrek aan vaardigheden en/of onervarenheid. Dit leidt tot verkeerde (risicovolle) keuzes of beslissingen. Beide groepen verdienen daarom extra aandacht. 

Belangrijke focus op de Zeeuwse senioren

Volgens het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) zijn in de toekomst voor een groot deel de oudere kwetsbare weggebruikers het slachtoffer van verkeersongevallen. In Zeeland richten we ons daarom extra op senioren. Dit doen we onder andere door middel van het programma 'Doortrappen'.

Lees meer

Deelnemers Doortrapdag Stavenisse bij fietsparcours

Jongeren bewust maken van gevaren en leren om het juiste gedrag te vertonen

Jong geleerd is oud gedaan. Daarom start het ROVZ de doorlopende leerlijn al bij de jongste verkeersdeelnemers. Wanneer de kinderen nog maar peuters en kleuters zijn, proberen we hen al op een speelse manier de gevaren van het verkeer mee te geven. Ook bij  het Zeeuwse basis- en voortgezet onderwijs stimuleert het ROVZ de verkeerseducatie.

Lees meer

Leerling wordt afgeleid op de fiets tijdens verkeerslab