'Ogen op de weg'

De politie-eenheden Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant voeren samen met de Provincies Zeeland (ROVZ) en Noord-Brabant en Rijkswaterstaat Zuid-Nederland de handhavingsactie ‘Ogen op de weg’. Met een MONO-cam en rijdende politieteams in een touringcar worden weggebruikers in Brabant en Zeeland gecontroleerd in het verkeer. Het doel van de actie? Verkeersveiligheid verbeteren, bewustwording verhogen en inzetten op gedragsverandering.
 

Campagneposter 'Ogen op de weg'

Tijdens deze handhavingsdagen 'ogen op de weg' worden veel overtredingen geconstateerd. Met stip op één staat het gebruik van de (smart)phone achter het stuur. Ruim 2200 weggebruikers zijn in 2022 staande gehouden voor het gebruik van een smartphone tijdens het rijden. Dit betreft meer dan 75% van het totaal aantal uitgeschreven bekeuringen. Daarnaast is er ook een grote bijvangst van andere overtredingen genoteerd.

Bij constatering van een overtreding vanuit de touringcar, neemt een team in een volgauto het over. Zij houden de overtreder staande en gaan in gesprek. Het gesprek over de gevaren van afleiding in het verkeer is enorm belangrijk. Bewustwording van deze gevaren, leidt tot het besef dat dit namelijk niet alleen voor de bestuurder zelf geldt maar óók voor de medeweggebruikers. 
Helaas heeft het hoge aantal staandehoudingen en bekeuringen weer aangetoond dat het nog steeds nodig om is deze actie uit te voeren. Daarom wordt deze actie ook in 2023 weer uitgevoerd. 

Meerijden? Dat is ook dit jaar weer mogelijk voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs en wethouders/ burgemeesters. Nieuw dit jaar: vanuit de campagne MONO-Helden heeft het ROVZ ook mensen uit het Zeeuws bedrijfsleven uitgenodigd. Inmiddels zijn er al aardig wat aanmeldingen binnen. Zo wordt verkeersveiligheid/ MONO rijden breed onder de aandacht gebracht.

Handhaving op afleiding vanuit de MONO-bus