Sportverenigingen

Het aantal verkeersongevallen met alcohol in het spel is toegenomen zowel landelijk als regionaal. Ook in de provincie Zeeland is dit verschijnsel helaas ook zichtbaar. Deze risicovolle ontwikkeling vraagt om een goede aanpak. Vanuit gedrag en campagnes wordt om die reden ingezet op het ontwikkelen van een brede opzet vanuit de BOB campagne.

Van het broertje of zusje van de BOB campagne – BOB Sport- hebben wij allemaal wel eens gehoord. Deze campagne is gericht op het benaderen van sportverenigingen die voorzien zijn van een kantine en kantinepersoneel of vrijwilligers die de bar bedienen en drankjes schenken voor de vele bezoekers (sporters zelf, bezoekers van wedstrijden veelal, familie en vrienden).

Aangezien sportverenigingen goed toegankelijk zijn voor een breed publiek bezoekers, is de kantine ook vaak dé plek om na te praten, de wedstrijd nog eens door te nemen of na trainingen even te relaxen met teamgenoten en vrienden. In kantines worden naast frisdranken veelal ook biertje geschonken. Deze zijn doorgaans goedkoper dan op een terrasje in de stad. Dit maakt het nuttigen van alcohol ook makkelijker. Met alle risico’s, want na afloop richting huis gaan op de fiets of met de auto kan dan levensgevaarlijk zijn.

Doel

Gericht op de bezoekers van sportkantines is het doel van de BOB Sport campagne om mensen bewust te maken van verkeersveiligheid en daarmee veilige deelname aan het verkeer. Alcohol en verkeer gaan niet samen, regel dus vóóraf een BOB als je van plan bent om in de sportkantine wat te gaan drinken. Bezoekers van de sportkantines hiervan bewust maken, zorgt voor het vergroten van de verkeersveiligheid.

Gericht op de vrijwilligers/ medewerkers sportkantines wordt gekeken naar schenkbeleid, schenkgedrag en IVA certificering (Instructie Verantwoord Alcohol schenken). Wordt er naast alcohol ook 0,0% geschonken en aangeboden? Is het personeel/ zijn de vrijwilligers voorzien van een IVA certificaat waarmee zij beslagen ten ijs komen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een probleem rond alcohol schenken aan minderjarigen of bezoekers die al diep in het glaasje gekeken hebben.

Met het bewust worden van bovenstaande zaken, kan een sportkantine ook beter inspelen op de wensen maar ook het gedrag van de bezoekers. Het maakt hun werk leuker om met een goede ondersteuning ook een gesprek aan te gaan wanneer het nodig is om een taxi te bellen in plaats van het doorschenken bij een alcoholprobleem.

Deze taken zijn in handen van Veilig Verkeer Nederland, landelijk BOB Sport team.

Campagneperiode

De BOB Zomer campagneperiode loopt van de maand juli tot en met december.
Alleen in de zomer- en winterstop.
De BOB Sport campagne zal het hele jaar door actief zijn met uitzondering van de zomer- en winterstop.
In de zomer- en winterstop periode zijn BOB-zomer en BOB wintercampagne actief.

Op deze pagina meer over BOB Sport, deze zal het hele jaar door actief zijn met uitzondering van de zomer- en winterstop.

Inzet van JOGG Teamfit

Zoals gezegd is fase 2 ‘nazorg & naleving’ na uitrol BOB Sport door VVN in handen van JOGG Teamfit.

Gericht op de Gezonde Sportomgeving en #wewinnenveelmetsport zet het JOGG team in op een gezond klimaat binnen sportverenigingen. Naast de doelen van JOGG rookvrij sportcomplex en gezondere Sportkantine is de focus binnen de campagne BOB Sport speciaal gericht op een Verantwoord Alcoholbeleid.

Aan de hand van de aanpak Verantwoord Alcoholbeleid voert JOGG Teamfit de volgende zaken uit:

Onder leiding van de projectleider gaat het JOGG team gesprekken aan met vrijwilligers/ medewerkers sportverenigingen om te kijken waar er behoefte aan is. Dit kan zijn dat er rond IVA certificering hulp nodig is, staan alcoholvrije dranken intussen op de kaart (regulier aanbod van maken) en zorgen dat er geen alcohol wordt verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar.

Zijn de kantinemedewerkers goed op de hoogte van het schenkbeleid (instructie en regels doornemen) dan wordt er verwezen naar de E-learning Verantwoord Alcoholbeleid, Ook komen de tips van NOC*NSF aan bod en de toolkit van Trimbos.

Verantwoord Alcohol schenken NOC NSF

NIX18 materiaal voor verenigingen Trimbos

Webinar "Rijden onder invloed" kennisnetwerk SPV

In de webinar georganiseerd door kennisnetwerk SPV is uitleg gegeven door verschillende organisaties die ingezet worden voor de aanpak van "rijden onder invloed'
Bekijk hieronder een filmpje en andere informatie.

Film webinar 

Verslag webinar

Handreiking 'rijden onder invloed' voor gemeenten

 

Welke Middelburgse sportkantine is dé BOB Sport locatie van het jaar 2023 en wint een BOB Sport café?

Martijn en zijn bevlogen team hebben inmiddels al veel ervaring opgedaan bij een groot aantal landelijke evenementen waar BOB Sport is ingezet. Deze ervaring is intussen ook ingezet door de uitrol van BOB Sport in de provincie Drenthe. Hier is men een succesvolle samenwerking gestart met de Provincie Drenthe in 2022.

Op een luchtige manier benaderen zij de sportkantine medewerkers en kijken met de BOB Sport quiz en win actie BOB Sport café hoe zij inzicht kunnen krijgen in het reilen en zeilen in zo’n kantine. Naast het uitrollen van BOB Sport signaleren zij ook meteen waar er mogelijke ‘problemen’ liggen rond alcohol schenken. Aan de voorkant van deze campagne pakken zij op verzoek van de kantinemedewerkers waar nodig deze problemen op en zijn oplossingsgericht.

Ook kijken zij waar na de uitrol ook nog verdere aanpak nodig is, welke wensen liggen er nog? Is men voldoende gecertificeerd? Verdere voorlichting nodig? Hierover wordt verslag uitgebracht aan het ROVZ/ Provincie Zeeland voor de vervolgfase nazorg & naleving. In deze fase erna pakt JOGG Teamfit de aandachtspunten op die zijn aangekaart door de benaderde sportkantines/ sportverenigingen.

Deze taken zijn in handen van JOGG Teamfit.

Afbeelding van ballen uit diverse sporten

Wist je dat?

In 2015 waren er 75 tot 140 verkeersdoden en ruim 4.000 ernstig gewonden  in Nederland als gevolg van alcohol.

1 op de 5

verkeersslachtoffers zijn het directe gevolg van alcohol

1 miljoen

Blaastesten per jaar

4-5 glazen

2x zoveel kans op een ongeluk

8-9 glazen alcohol

Je kans op een ongeluk is maar liefst 17 keer zo groot!

BOB-sport campagne materiaal

Het ROVZ zorgt net als bij de andere verkeersveiligheidscampagnes voor verspreiding van campagnemateriaal aan onze partner organisaties. Met het verzoek om deze materialen zoals de posters ook verder op te hangen in eigen gebouwen, wordt de focus op deze campagne versterkt. Langs regionale wegen worden deze posters ook weer in de frames gehangen. Zo wordt er volop aandacht besteed aan verkeersveiligheid.

Wij vragen iedereen om deze boodschap uit te dragen binnen eigen organisatie o.a. door het ophangen van campagneposters en door het vermelden van info over deze campagne op eigen website, nieuwsbrief of via social media. Zo wordt info over deze campagne nog breder verspreid.