Verkeersveiligheidsrapportages

Vanuit het verkeersveiligheidsteam ROVZ wordt ten behoeve van de Zeeuwse Driehoeken een verkeersveiligheidsrapportage gemaakt. Deze Verkeersveiligheidsrapportage Driehoeken moet inzicht geven in de omvang van het verkeersveiligheidsprobleem en de aard daarvan.

Het moet de Driehoeken in staat stellen om verkeersveiligheid mee te nemen in de afweging over de inzet van handhaving. Om het gevraagde inzicht te verschaffen, wordt in deze rapportage op basis van concrete ongevallen- en slachtoffercijfers gerapporteerd. Om het bereik en de impact hiervan te benadrukken, worden deze gegevens aangevuld met mediagegevens. Media uitingen over dit onderwerp hebben immers een relatie met de veiligheidsbeleving van mensen en moeten daarom in de overwegingen worden meegenomen.

Voorgaande rapportages nodig? Neem contact op. 

Contact

Verantwoording data

Ten behoeve van de Kwartaalrapportage Verkeersveiligheid wordt gebruik gemaakt van twee verschillende datastromen:

  • Verkeersdata uit VIA
  • Openbare online en social media van Clipit News B.V.

VIA
VIA is onze leverancier op het gebied van gespecialiseerde software voor een actueel en compleet beeld van de verkeersveiligheid. Onze partner organisaties hebben ook toegang tot dit systeem voor een overzicht van de actuele verkeerssituaties die vragen om verbetering van de verkeersveiligheid.

CLIPIT NEWS B.V.
Clipit is onze leverancier op het gebied van media monitoring & intelligence. Zij levert op wekelijkse basis onze media aandacht op én zorgt voor een doeltreffende en inzichtelijke kwartaalrapportage
gebaseerd op media berichten én VIA gegevens.

Afbeelding van verkeersveiligheidsrapportage