Rapportages en cijfers over verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid is lastig om in cijfers uit te drukken. Het is namelijk lastig om te meten. Het ROVZ heeft verschillende rapportages en media waarmee er gekeken wordt naar de verkeersveiligheid in Zeeland.

Cijfers verkeersveiligheid 2022

Er zijn verschillende cijfers die we rondom verkeersveiligheid kunnen meten.

Ongevallen

1470+

tot 1 september 2022

Dodelijk

19

Gewonden

329+

tot 1 september 2022

Verkeersveiligheidsrapportages

Vanuit het verkeersveiligheidsteam ROVZ wordt ten behoeve van de Zeeuwse Driehoeken een verkeersveiligheidsrapportage gemaakt. Deze Verkeersveiligheidsrapportage Driehoeken moet inzicht geven in de omvang van het verkeersveiligheidsprobleem en de aard daarvan.

Het moet de Driehoeken in staat stellen om verkeersveiligheid mee te nemen in de afweging over de inzet van handhaving. Om het gevraagde inzicht te verschaffen, wordt in deze rapportage op basis van concrete ongevallen- en slachtoffercijfers gerapporteerd. Om het bereik en de impact hiervan te benadrukken, worden deze gegevens aangevuld met mediagegevens. Media uitingen over dit onderwerp hebben immers een relatie met de veiligheidsbeleving van mensen en moeten daarom in de overwegingen worden meegenomen.

Voorgaande rapportages nodig? Neem contact op. 

Contact

Verantwoording data

Ten behoeve van de Kwartaalrapportage Verkeersveiligheid wordt gebruik gemaakt van twee verschillende datastromen:

  • Verkeersdata uit VIA
  • Openbare online en social media van Clipit News B.V.

VIA
VIA is onze leverancier op het gebied van gespecialiseerde software voor een actueel en compleet beeld van de verkeersveiligheid. Onze partner organisaties hebben ook toegang tot dit systeem voor een overzicht van de actuele verkeerssituaties die vragen om verbetering van de verkeersveiligheid.

CLIPIT NEWS B.V.
Clipit is onze leverancier op het gebied van media monitoring & intelligence. Zij levert op wekelijkse basis onze media aandacht op én zorgt voor een doeltreffende en inzichtelijke kwartaalrapportage
gebaseerd op media berichten én VIA gegevens.

Afbeelding van verkeersveiligheidsrapportage