Slik of modder op de weg

Agrariërs en loonwerkers zijn tijdens het oogstseizoen volop bezig met het rooien van landbouwproducten. Slik (modder) dat tijdens het rooien op de weg blijft liggen, kan met name in combinatie met nat weer voor gevaarlijke situaties zorgen. Agrariërs doen hun best om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk slik op de weg komt. En werken samen met wegbeheerders om de weg zo snel mogelijk schoon te maken als er wel slik op terecht komt. Maar ook voor weggebruikers is het belangrijk dat ze hun snelheid aanpassen aan de situatie. Zo zorgen we samen voor meer verkeersveiligheid op de wegen.

"Stuur recht, gas los en rustig uit laten rollen"

Bij slik (modder) op de weg

Afspraken tussen de branche en wegbeheerders zorgen voor betere verkeersveiligheid

Om te voorkomen dat ongelukken plaatsvinden, hebben wegbeheerders, waaronder het Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland, in samenspraak met belangenorganisaties zoals ZLTO en Cumela afspraken voor agrariërs gemaakt. Agrariërs ruimen zelf de vervuiling gelijk op. Zodra er toch onveilige situaties worden ontdekt, nemen de wegbeheerders maatregelen. Mensen die gevaarlijke situaties door slik op de weg willen melden, kunnen het beste telefonisch contact opnemen de wegbeheerder. Alleen dan kunnen Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland direct actie ondernemen.

Bord modder op de weg tijdens het oogstseizoen

Vraag en antwoord

Weten wat jij kan doen als agrariër, loonwerker of weggebruiker?

Wat kan ik als weggebruiker doen?

Tijdens het oogstseizoen is het belangrijk om als weggebruiker in het buitengebied rekening te houden met slik op de weg. Voornamelijk in de natte periodes moet men opletten. Regen en mist kunnen verraderlijke verkeerssituaties opleveren en met slik op de weg wordt het nog belangrijker dat de weggebruiker zijn snelheid aanpast aan de omstandigheden. In het buitengebied hebben we te maken met veel landbouw en slik op de weg is nooit 100% te voorkomen. Daarom is het belangrijk om altijd voorzichtig te rijden. Kom je slik op de weg tegen, laat dan je gas los, houd je stuur recht en rij langzaam over het vervuilde stuk weg.

Wat kan ik als agrariër / loonwerker doen?

Hoewel agrariërs en loonbedrijven vaak hun best doen om de weg schoon te houden, kunnen wegen toch vervuild raken. Daarom hebben de wegbeheerders met hen afgesproken dat zij waarschuwingsborden plaatsen als dit wel gebeurt.  Tips van het ROVZ en de Provincie Zeeland aan agrariërs die kunnen helpen om ongevallen te voorkomen:

  • Probeer ernstige vervuiling te voorkomen door slik van de wielen van de landbouwvoertuigen te verwijderen voordat de voertuigen de weg op gaan; 
  • Zorg dat de vervuilde wegdekken zo snel mogelijk schoon gemaakt worden en er geen grote blokken klei in de bermen blijven liggen;
  • Neem contact op met het Waterschap Scheldestromen of Provincie Zeeland als, ondanks bovenstaande maatregelen, toch een verkeersonveilige situatie dreigt te ontstaan. Waterschap of Provincie kunnen dan besluiten borden met een snelheidsbeperking en slipgevaar te plaatsen.

Wat doen de wegbeheerders?

De wegbeheerders houden toezicht op het naleven van de afspraken die gemaakt zijn, zoals die hierboven vermeld staan. Soms zullen wij en de Provincie Zeeland besluiten borden met een snelheidsbeperking te plaatsen. Als een weg ernstig vervuild is, kunnen de wegbeheerders de weg ook tijdelijk afsluiten. Dit willen wegbeheerders echter voorkomen. Waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland houden toezicht op het schoonmaken van de weg. De veroorzaker moet dit zelf doen, maar bij nalatigheid laten de wegbeheerders de weg schoonmaken op kosten van de vervuiler.

Hoe kan ik een gevaarlijke situatie melden bij het Waterschap Scheldestromen

Wij verzoeken mensen, die een gevaarlijke verkeerssituatie willen melden, dit alleen telefonisch te doen. Het waterschap kan dan direct actie ondernemen door het slik alsnog te laten opruimen. Scheldestromen is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereiken via 088 - 246 1000 (lokaal tarief).

Hoe kan ik een gevaarlijke situatie melden bij de Provincie Zeeland

De Provincie verzoekt bij een gevaarlijke verkeerssituatie op provinciale wegen alleen telefonisch contact op te nemen.
Dit kan zeven dagen per week, 24 uur per dag via het telefoonnummer 0800-2034.

Afspraken Slik op de weg

De afspraken die zijn gemaakt tussen de brancheorganisaties en de wegbeheerders zijn hier terug te vinden.

Telefoonnummers wegbeheerders en politie

Als er een verkeersonveilige situatie dreigt te ontstaan als gevolg van vervuiling van de weg, neem dan direct contact op met de wegbeheerder (zie onderstaande telefoonnummers). In geval van een gevaarlijke situatie op de weg met betrekking tot slik (modder) op de weg kunt u ook contact opnemen:

  • Provincie Zeeland: 0800-2034
  • Rijkswaterstaat Zeeland: 0113-247500
  • Waterschap Scheldestromen: 088-2461000
  • Meldkamer/service centrum politie: 0900-8844