Over het ROVZ

Wat is en doet het ROVZ?

Het ROVZ is een samenwerkingsverband van vijftien partners. Zij hebben de taak om verkeersveiligheid te bevorderen in de provincie Zeeland. Dat wordt op verschillende manieren uitgevoerd. 

  •     Afstemmen verkeersveiligheidsbeleid;
  •     Kennis- en informatieoverdracht van infrastructuur en gedragsbeïnvloeding;
  •     Monitoren verkeersveiligheidscijfers;
  •     Subsidies beschikbaar stellen en lesmateriaal en cursussen aanbieden;
  •     Samen met partners tijdelijke of structurele projecten ontwikkelen.

Bekijk hier een korte animatie over het ROVZ.

Bij het uitvoeren van haar activiteiten maakt het ROVZ gebruik van het Werkplan ROVZ 2022 en de Zeeuwse uitvoeringsagenda SPV

Activiteitenoverzicht ROVZ 2021

Afbeelding Activiteitenoverzicht 2021
 

Organisatie

We hebben er voor gekozen om te opereren in een partner-model, waarin beter kan worden samengewerkt en het collectief meer is dan de som der delen. Om hieraan invulling te geven is een bestuurlijke kopgroep gevormd met ambassadeurs voor het aandachtsveld.

Het verkeersveiligheidsteam van het ROVZ zorgt voor de processturing en het management van de verkeersveiligheid in Zeeland. Het team heeft administratieve, beleidsondersteunende en beleidsuitvoerende taken.