Teaminstructie verkeersveiligheid voor JONGleren

Woensdag 14 september 2022 volgden de pedagogisch medewerkers van peutergroep Peuterpret te Aagtekerke een teaminstructie rondom verkeersveiligheid. Dit is onderdeel van het project JONGleren, een educatief programma voor peuters en hun opvoeders.

Teaminstructie bij JONGleren voor pedagogisch medewerkers van peutergroep Peuterpret te Aagtekerke

Verkeerseducatie voor kinderen op jonge leeftijd

Al vanaf jonge leeftijd zijn kinderen dagelijks betrokken bij het verkeer. Op de fiets of lopend aan de hand van een ouder. Ook op het kinderdagverblijf, de basisschool en buitenschoolse opvang besteden we daarom aandacht aan verkeer. Om ouders actief bij het onderwerp te betrekken, krijgen de kinderen van zeven Zeeuwse peutergroep locaties, die deelnemen aan de JONGleren, het prentenboek ‘Fixie wil ook mee’ en indien gewenst een fietshelm van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ).

Bij jonge kinderen is het belangrijk dat ze op een spelende wijze worden betrokken bij het verkeer. Hier kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat tot 9 jaar de hersenen nog niet volledig zijn ontwikkeld en een kind nog niet alles kan. Zo halen ze fantasie en werkelijkheid tot die leeftijd nog door elkaar. Erover praten, het goede voorbeeld geven, herhalen, eenvoudige verkeersregels leren en zelf actief deelnemen in het verkeer blijven daarom belangrijk.

De medewerkers van Peuterpret hebben de materialenkist met veel enthousiasme ontvangen en kunnen niet wachten om met de themaweken aan de slag te gaan. Het is duidelijk, breed en geschikt voor hun peuters om spelenderwijs te oefenen voor deelname in het verkeer. Van 19 september t/m begin oktober worden de themaweken verkeersveiligheid uitgevoerd bij Peuterpret. Maandag 26 september brengt wethouder Van Houten van de gemeente Veere een bezoek aan de kinderen van Peuterpret tijdens de themaweken. De themaweken wordt afgesloten met een ouderbijeenkomst.

Gedeputeerde Harry van der Maas, ZLM en jongeren openen GRIP junior
21 september 2022

GRIP junior

Lees meer
Kinderen kijken toe bij uitreiking ZVL op De Kreeke
16 september 2022

Zeeuws verkeersveiligheidslabel voor basisschool De Kreeke

Lees meer
Educatieaanbod voor ZVL-scholen op digi-bord
15 september 2022

Startbijeenkomst gemeentelijk werken Reimerswaal

Lees meer