MONO Helden campagne uitgerold onder Zeeuwse overheden

Op donderdag 16 november 2023 hebben de Zeeuwse overheden het MONO Helden beloftebord ondertekend! Harry van der Maas, gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter ROVZ ontving de overheden (een groot aantal gemeenten was vertegenwoordigd + Waterschap) op het Provinciehuis en gaf nut en noodzaak van verkeersveilige deelname aan en onderstreepte hiermee het belang van ook deze Zeeuwse MONO Helden campagne.

Met de ondertekening wordt het MONO rijden en dus verkeersveiligheid breed in eigen organisatie uitgedragen. Deze campagne met bijbehorende toolkit, posters en op maat gemaakt beloftebord wordt vervolgens intern actief gecommuniceerd waarbij verkeersveiligheid/ MONO rijden op de agenda wordt gezet als bespreekpunt.

Bij deze ondertekening waren de MONO Helden uit het Zeeuws bedrijfsleven aanwezig om het belang van deelname aan deze campagne te vertellen. De Baar en Harthoorn gaven aan dat zij actief de MONO Helden gedachte uitdragen in eigen organisatie, het is een vast punt op hun agenda. Zo gaf Marlinde den Herder (De Baar) ook aan dat er het meerijden met de MONO bus politiecontrole (actie mede mogelijk gemaakt door het ROVZ) schrikbarend was: nog steeds laten veel automobilisten/ chauffeurs zich afleiden door smartphonegebruik achter het stuur. Door in eigen bedrijf hier over te vertellen en de risico’s te bespreken, zijn de medewerkers bewuster van veilige deelname aan het verkeer. Martin de Leeuw (Harthoorn) onderstreepte eveneens het belang van deze bewustwordingscampagne.

Groepsfoto MONO Helden

MONO Held Zeeland

Wethouders Goes en Tholen ondertekenen MONO helden bord
Wethouder Goes en Tholen ondertekenen MONO helden overeenkomst
Gedeputeerde en organisatoren wasstraatactie bij auto voor wasstraat
01 december 2023

Gedeputeerde opent wasstraatactie oogstseizoen

Lees meer
Lempke on tour in Zierikzee
27 november 2023

Lempke & partner on tour in Zierikzee

Lees meer
De Baar draagt MONO Helden stokje over aan Betuwe Express
20 november 2023

Start landelijke uitrol Zeeuwse MONO Helden campagne!

Lees meer