Verkeersveiligheid op de werkvloer, welke maatregelen kunnen we treffen?

In het artikel over risico's bepalen werd er gekeken hoe we de hoogte van de risico's kunnen inschatten op het gebied van verkeersveiligheid op de werkvloer. In dit artikel gaan we kijken welke maatregelen we kunnen bedenken om de risico’s te elimineren, of kleiner te maken.

Als het gaat om maatregelen die verkeersveiligheid positief beïnvloeden kunnen we denken aan diverse bestaande maatregelen en campagnes:

 • MONO zakelijk;
 • BOB;
 • Modder op de weg;
 • Zie je mij, zie ik jou;
 • Veilig op 1;
 • Blijf uit de dode hoek;
 • etc..

Bovenstaande maatregelen en campagnes zijn veelal regionaal of landelijk. Wellicht zijn diverse van deze campagnes toepasbaar binnen je organisatie, maar je elimineert er niet elk risico mee.

Het artikel over risico's bepalen spreekt over de volgende risico's in de situatie waarbij iemand is afgeleid door de mobiele telefoon:

Risico: ernstig letsel door verkeersongeval
Risicofactor: onoplettendheid door afleiding van mobiele telefoon
Ernst: Ernstig letsel of invaliditeit (score 7)
Blootstelling: dagelijks (score 6)
Waarschijnlijkheid: zeer wel mogelijk (score 5)

In bovenstaande situatie, dus het risico dat iemand ernstig letsel oploopt als gevolg van onoplettendheid door afleiding van een mobiele telefoon, is de risicoscore 7 x 6 x 5 = 210. Risicoscore 210 valt in de klasse “hoog risico”, klasse 2, waarbij onmiddellijke maatregelen vereist zijn.

Stel, we moeten een maatregel bedenken voor dit risico, dan is het belangrijk dat we de scores naar beneden kunnen krijgen. We moeten dus zorgen dat het risico minder ernstig wordt en/of de blootstelling verlaagd wordt en zorgen dat de waarschijnlijkheid lager wordt.

Passen we in bovenstaand risico de MONO zakelijk campagne toe, verlagen we de waarschijnlijkheid naar “onwaarschijnlijk” (1) en de blootstelling naar zeer zelden (0,5). Afgeleid worden door mobiele telefoon is niet meer mogelijk. Laten we de ernst staan op 7, krijgen we met deze maatregel een restrisico van 7 x 0,5 x 1 = 3,5. Risicoscore 3,5 valt in de klasse “licht”, klasse 5, wat een aanvaardbaar risico is. Er kan uiteraard altijd nog iets gebeuren want een risico kan nooit 0 zijn.

Nu we weten hoe we de scores bepalen en deze scores kunnen verlagen met het bedenken van goede maatregelen, is het belangrijk te weten dat de maatregelen een bepaalde volgorde hebben (Arbeidsomstandighedenbesluit art. 4.4: arbeidshygiënische strategie).

Allereerst gaan we kijken of we het risico bij de bron kunnen wegnemen. Lukt dat niet, proberen we een collectieve maatregel te nemen, zoals een campagne of een bedrijfsbrede maatregel. Tot slot kunnen we een individuele maatregel bedenken.

Tot slot nog een aantal voorbeelden van mogelijke maatregelen die binnen bedrijven toepasbaar zijn om risico’s binnen verkeersveiligheid te elimineren (bij de bron wegnemen van het risico) of te verlagen;

 • Veiliger maken van het voertuigen, bijvoorbeeld winterbanden (risico ongeval door gladheid);
 • Regelmatige controle en onderhoud van voertuigen, zoals bandenspanning check (risico ongeval door gebreken);
 • Rijoptimalisatie, zoals routes en tijden (risico ongeval door onoplettendheid / werkdruk);
 • Voorzien van handsfree telefoonvoorziening (risico ongeval door bellen / telefoon in hand);
 • Training veilig deelnemen aan het verkeer, collectief binnen het bedrijf;
 • Lease- of vervoersovereenkomst met daarin harde afspraken over gedrag, bellen, onderhoud, etc.;
 • Beleid opstellen met sancties voor alcohol- en drugsgebruik (restgevolgen van alcohol- en drugsgebruik voor aanvang van werk);
 • Personal coach voor stressreductie voor medewerkers met stressklachten / te hoge werkdruk;
 • Slipcursus als bedrijfsuitje (stimuleren teambuilding in combinatie nuttig effect).