Verkeersveiligheid op de werkvloer, hoe borgen we de maatregelen?

In dit artikel geven we tips en een voorbeeld van het borgen van verkeersveiligheid binnen je organisatie.

Als werkgever heb je zorgplicht. Je dient ervoor te zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken en dat dien je vast te leggen. Het borgen van maatregelen begint met een stukje beleid binnen het bedrijf. Welke maatregelen kun je toepassen in je beleid? Dat kan bijvoorbeeld het gebruik van het wagenpark zijn waarover je regels vastlegt, of regels omtrent het onderhoud van een auto van de zaak. Als organisatie wil je natuurlijk dat het wagenpark je visitekaartje is en dat auto’s bijvoorbeeld wekelijks gewassen worden, van binnen netjes zijn en dat de banden de juiste spanning hebben (minder kans op ongevallen en zuiniger). Ook kun je afspraken vastleggen als het gaat om het gebruik van mobiele telefoons (zowel privé als zakelijke telefoons). Het vastleggen doe je dan bijvoorbeeld in een bedrijfsreglement wanneer het gaat om collectieve regels, of in een persoonlijke overeenkomst of aanvulling op het arbeidscontract wanneer het gaat om individuele regels.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is tegenwoordig een hot item. Het betekent dat je als organisatie rekening houdt met de effecten van je bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij, ook wel bekend als de 3 P’s: People, Planet, Profit. Bij People kun je denken aan de gezondheid en veiligheid van de werknemers, bij Planet aan milieueffecten als CO2-uitstoot, recyclen en reduceren van afval en bij Profit aan economie, maar ook aan sociale winst en milieuwinst. Lokale betrokkenheid als participatie en sponsoring zijn hierbij mooie voorbeelden, ze leveren niet per definitie een economische winst op van een organisatie, maar dragen wel op een positieve manier bij aan de maatschappij.

Nog een manier van borgen is het vastleggen in je certificeringen. Wanneer de organisatie is gecertificeerd, bijvoorbeeld voor ISO 9001 (kwaliteit), ISO14001 (milieu), CO2-prestatieladder, MVO-prestatieladder of Safety Culture Ladder, is er meestal een integraal managementsysteem waarbij een handboek ten grondslag ligt. In zo’n handboek kun je een aantal zaken borgen als het gaat om verkeersveiligheidsmaatregelen.

Praktijkvoorbeeld

Na wat theoretische voorbeelden, geven we, ter inspiratie, ook een praktijkvoorbeeld:

Landelijk opererend bedrijf X heeft een vijftal servicemonteurs die elke ochtend naar het bedrijf in de randstad rijden om onderdelen op te halen. Hier is afgelopen jaren een visuele cirkel ontstaan:

 • Files zijn toegenomen;
 • Tijdsdruk is toegenomen;
 • Stress / werkdruk is toegenomen;
 • Chronische vermoeidheid bij monteurs is ontstaan door vele reisuren;
 • Monteurs wachten tot files opgelost zijn, waardoor loze uren ontstaan;
 • Veel tijd kwijt met heen en weer rijden;
 • Late startijd bij de klant;
 • Laat thuiskomen door files.

De werkgever voorzag problemen en heeft preventieve maatregelen genomen. Hij schatte de volgende risico’s in naar aanleiding van dit probleem:

 • Hoger ziekteverzuim;
 • Personeelsverloop;
 • Meer kan op verkeersongevallen en schades.

De maatregel die deze werkgever nam is een koeriersdienst inschakelen. Deze koerier komt ’s avonds op het bedrijf alle onderdelen halen. Deze staan klaar in kratten per klant en per monteur. De koerier brengt deze in de nacht naar de monteurs en zet deze, met een loper, in de servicebussen. Het resultaat:

 • Minder transportbewegingen (Planet);
 • Minder file rijden door monteurs (Planet / People);
 • Verhogen van verkeersveiligheid (People);
 • Kostenbesparend (Profit);
 • Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) verlagend (People / Profit);
  • Minder stress;
  • Minder werkdruk;
  • Minder overuren;
  • Minder vermoeidheid;
  • Minder uitval / verzuim.