Jong en oud veilig op weg

Dat veiligheid een belangrijk thema is bij ZLM Verzekeringen blijkt wel uit de keuze om daarvoor een aparte afdeling op te richten. Fleur Alting geeft als Manager Veiligheid & Innovatie leiding aan een team dat twee belangrijke speerpunten heeft: veiligheid thuis en veiligheid onderweg. Voor het laatste speerpunt werkt ZLM samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ). Ook dit najaar, met de start van GRIP Junior. “We nemen gedurende acht weken 1600 scholieren van 15 tot 17 jaar mee in een interactieve training gericht op bewustwording rondom verkeersveiligheid.”

ZLM Verzekeringen behoeft nauwelijks nog introductie. Deze Zeeuwse verzekeraar is actief in Zeeland en Noord-Brabant. Anders dan veel andere verzekeringsmaatschappijen is ZLM een onderlinge verzekeringsmaatschappij. Dat betekent dat verzekeringsnemers lid worden en dat er geen sprake is van een winstoogmerk. Fleur: “We streven er vanzelfsprekend naar om een goede verzekeraar te zijn en een goede werkgever. Daarnaast vinden wij dat wij ook een maatschappelijke rol hebben. Om dat te kaderen richten we ons op veiligheid, dat ligt immers dichtbij ons. Bovendien is het nog altijd het beste om schade te voorkomen.”

Eigen veiligheidspark
Fleur vertelt dat het Veiligheidspark naast het kantoor in Goes bijna gereed is. Onderdeel van het Veiligheidspark is een oefenterrein waar allerlei trainingen verzorgd kunnen worden op het gebied van veiligheid. “Je kunt daarbij denken aan praktische trainingen met de motor, caravan of camper. Tot op heden doen we dat op oefenlocaties elders, maar dat is niet altijd even praktisch. Bovendien, als straks het Veiligheidspark open is, hebben we de ambitie om op het gebied van veiligheid verder uit te breiden. We willen publieke en private partijen graag samenbrengen, faciliteren en daarmee het thema veiligheid naar een nog hoger plan tillen.”

Veiliger achter het stuur
De samenwerking met ROVZ is volgens Fleur een schoolvoorbeeld van 1+1=3, waarbij beide partijen hun eigen expertise en netwerk inbrengen. “Op het gebied van veiligheid ben je nooit concurrenten van elkaar. Het is duidelijk dat we samen meer kunnen dan alleen en streven we hetzelfde doel na. Een mooi voorbeeld zijn de succesvolle GRIP-trainingen voor jonge automobilisten, die we samen hebben ontwikkeld. We nodigen daarvoor automobilisten uit, die net hun rijbewijs hebben behaald. Dat is een groep met gemiddeld genomen de meeste ongevallen. Om deelname aan de training nog aantrekkelijker te maken, bieden we extra korting op de ZLM-autoverzekering aan. En uit de statistieken blijkt dat het resultaat er mag zijn! Heb je interesse? Inschrijven kan via de website van ZLM.”

GRIP Junior
Omdat de groep jongeren onder de 18 jaar ook aandacht verdient, hebben ROVZ en ZLM de GRIP Junior training ontwikkeld. “Het is superleuk én effectief. Zo laten we jongeren als passagier en als bestuurder deelnemen aan allerlei vaardigheidsoefeningen. Ze mogen zelfs achter het stuur! Daarvoor heeft Auto Poppe acht splinternieuwe auto’s beschikbaar gesteld. Steeds houden we de jongeren een spiegel voor en gaan we met hen in gesprek. En stellen we onder andere de vragen: waarom deed je dit? Is dit veilig? Kan het anders? We laten ze nadenken over hun beslissingen en de mogelijke gevolgen. Natuurlijk bespreken wij ook drank, drugs en lachgas. Stap je in de auto bij iemand die dit heeft gebruikt? Op deze manier maken we jongeren bewust van de risico’s in het verkeer en leren we ze welke verantwoordelijkheid ze zelf dragen om het verkeer zo veilig mogelijk te maken.”

Eigen medewerkers
Volgens Fleur is de aandacht voor verkeersveiligheid ook onder eigen collega’s groot. Het idee is dat iedere medewerker een ambassadeur is voor wat ZLM uitdraagt. “Begin bij jezelf. Dat betekent niet appen of bellen achter het stuur, maar we schenken bijvoorbeeld ook geen alcohol bij feestelijkheden op ons kantoor. Eenvoudigweg om mensen niet in de verleiding te brengen.” Wat betreft haar eigen werk is Fleur erg gedreven. “De resultaten van onze inspanningen zijn goed. Je ziet bijvoorbeeld dat jongeren die de GRIP training hebben doorlopen, daadwerkelijk minder schade hebben. Dat motiveert enorm om nog een stap extra te zetten.”