VEILIGE FIETS

Jongeren leren waaraan een goede fiets moet voldoen, hoe ze goed zichtbaar zijn in het verkeer en waarom dat belangrijk is.

Les uitgevoerd door de school zelf. Er zijn veel varianten mogelijk. VVN of fietsenmaker kan op verzoek van de school de fietsen keuren van de leerlingen. Leerlingen kunnen ook zelf elkaars fietsen keuren, bijvoorbeeld binnen het vak techniek. Hierbij kunnen ook kleine reparaties worden gedaan. Terugkoppeling aan ouders is belangrijk. Soms wordt vooral de nadruk gelegd op de fietsverlichting en reflectie, aansluitend bij de jaarlijkse fietsverlichtingscampagne.

Doelgroep fietskeuring: leerjaar 2
Doelgroep fietsverlichting: alle leerjaren

OK sticker op fiets