SCHOOL-THUISROUTE

Eerstejaars leren risico’s en knelpunten op hun nieuwe route herkennen en hoe daar veilig mee om te gaan.

Les(sen) uitgevoerd door de school zelf. Er zijn verschillende mogelijkheden. De route fietsen met de leerlingen en de gevaarlijke situaties en ook gevaarlijke gedragingen bespreken. De routes van alle leerlingen laten invullen op www.schoolroute.nl en de gesignaleerde knelpunten bespreken. Project in samenwerking met basisscholen. Module 1 school-thuisroute van www.totallytraffic.nl

Doelgroep: leerjaar 1

leerlingen op de fiets