Verkeersveiligheid op de werkvloer, hoe bepalen we de risico’s?

In dit artikel gaan we wat dieper in op het bepalen van de risico’s. Meerdere factoren bepalen hoe hoog een risico beoordeeld kan worden. Maar eerst een aantal tips om inzicht te krijgen.

Om de risico’s inzichtelijk te krijgen, kunnen we de volgende acties uitzetten:

  • Inventariseer wie de verkeersdeelnemers zijn, wat de vervoersmiddelen zijn en hoe vaak de medewerkers deelnemen aan het verkeer;
  • Zet veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) als standaard onderwerp op de agenda van vergaderingen;
  • Organiseer maandelijks een toolboxmeeting, waarbij verkeersveiligheid ter sprake komt;
  • Bespreek verkeersveiligheid tijdens een functioneringsgesprek;
  • Houdt een enquête, poll of ideeënbus, waarbij medewerkers geactiveerd worden om mee te denken;
  • Maak een campagne binnen het bedrijf, om inzicht te krijgen in de verkeersveiligheidsrisico’s;
  • etc….

Het komt er dus op neer dat communicatie de sleutel is tot het bepalen van de risico’s. Wat speelt er binnen je organisatie? En belangrijker nog, wat speelt er bij de medewerkers? Neem hier zowel de zakelijke aspecten mee, als ook privé. De privésituatie van iemand kan ook invloed hebben op het werk. Denk bijvoorbeeld maar eens aan iemand die net een dierbare verloren is. Is diegene capabel om naar het werk te komen?

Eenmaal inzichtelijk waar de risico’s liggen, is de volgende stap het bepalen van de risico’s. Een van de makkelijkste manieren om dit te doen is middels de RI&E (risico-inventarisatie & evaluatie). Vaak kun je in de bestaande (digitale) RI&E risico’s zelf toevoegen. Een andere optie is om een aanvullende TRA (taakrisicoanalyse) te maken. Dit is een risicoanalyse gebaseerd op een specifieke taak, in een specifieke omgeving.

Als je weet wat het risico is, is het van belang om de risicofactor te bepalen, dus wat zou de oorzaak kunnen zijn dat het risico plaatsvindt? Vervolgens bepalen we aan de hand van een risicoscore, hoe hoog het risico is. Een van de veelgebruikte methodes om risico’s te bepalen is de ‘fine & Kinney’ methode. Aan de hand van een praktisch voorbeeld werken we deze verder uit.

Methode 'Fine & Kinney'

Fine & Kinney risicoscore
Fine & Kinney risicoscore

Uitgewerkt voorbeeld

Bij het rijden op de openbare weg, komt het risico ‘ernstig letsel door verkeersongeval’ voor. Door de risicofactor te bepalen, krijgen we meer inzicht in de ernst van het risico en kunnen we vervolgens gaan inschatten hoe vaak het voor komt (Blootstelling) en hoe waarschijnlijk het is dat het voor komt (Waarschijnlijkheid). Vervolgens bepalen we de risicoscore.

Risico: ernstig letsel door verkeersongeval
Risicofactor: onoplettendheid door afleiding van mobiele telefoon
Ernst: Ernstig letsel of invaliditeit (score 7)
Blootstelling: dagelijks (score 6)
Waarschijnlijkheid: zeer wel mogelijk (score 5)

In bovenstaande situatie, dus het risico dat iemand ernstig letsel oploopt als gevolg van onoplettendheid door afleiding van een mobiele telefoon, is de risicoscore 7 x 6 x 5 = 210. Risicoscore 210 valt in de klasse  ‘hoog risico‘, klasse 2, waarbij onmiddellijke maatregelen vereist zijn.

Nu we het risico ‘ernstig letsel door verkeersongeval’ inzichtelijk hebben en weten dat er onmiddellijke maatregelen vereist zijn, dienen we maatregelen te bepalen. Hiermee brengen we de risicoscore omlaag naar een acceptabel(er) risico.