Verkeersveiligheid op de werkvloer, waar liggen de risico’s?

Bij verkeersveiligheid denkt men vaak aan verkeer dat (beroepsmatig) op de weg te vinden is, zoals vrachtwagenchauffeurs of vertegenwoordigers. Maar zitten we bijna niet allemaal op de weg voor ons werk?

Denk bijvoorbeeld eens aan een bouwbedrijf, hovenier, installatiemonteur, postbezorger, politieagent, bezorgdiensten of adviseur. Vaak is de corebusiness niet het rijden op de weg, maar het is wél onderdeel van de werkzaamheden.

Verkeersveiligheid kan dus een (secundair) risico vormen tijdens het werk. Is dit het geval, dan dienen de risico’s geborgd te zijn binnen de organisatie. Dit is een stukje zorgplicht dat je hebt als werkgever, conform de Arbowet.

Het begint bij een stukje bewustwording. In hoeverre bevinden medewerkers zich op de openbare weg tijdens werkzaamheden? En wat zijn dan de risico’s? Vervolgens moeten we de risico’s beoordelen om te weten of het een aanvaardbaar risico is, of dat we maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat er verkeersongevallen gebeuren.

Stel je hebt een medewerker die dagelijks van klant naar klant moet rijden om zijn werkzaamheden uit te voeren. Naast zijn standaard werkzaamheden zit hij regelmatig op de openbare weg. De risico’s hiervan bepalen is maatwerk. Er zijn uiteraard een aantal standaard risico’s, echter is de mate waarin deze aanwezig zijn per situatie verschillend.

Een standaard risico is bijvoorbeeld de kans op een verkeersongeval met letsel. Oorzaken daarvan kunnen zijn het gebruik van mobiele telefoon, werkdruk / stress, agressie in het verkeer, vermoeidheid, alcohol (ook van de avond er voor), e.d.

Nemen we bijvoorbeeld de kans op een verkeersongeval met letsel als gevolg van werkdruk / stress, is het belangrijk te weten hoe vaak de medewerker wordt blootgesteld aan werkdruk / stress en in welke mate. Is dat in kaart gebracht, kunnen er gerichte maatregelen genomen worden om het risico te verkleinen of misschien wel te elimineren.

Weet jij als werkgever wat er speelt bij de medewerkers en waar de risico’s liggen bij het rijden op de openbare weg? Praat er met elkaar over om het goed in kaart te brengen. Er zijn voldoende redenen om het belang van verkeersveiligheid te benadrukken door het onderwerp bespreekbaar te maken, bijvoorbeeld tijdens de voortgangsgesprekken met de medewerkers, of tijdens een toolboxmeeting.