PAZZUP VO

Jongeren worden bewust gemaakt van de oorzaken en gevolgen van risicovol gedrag bij het spoor en spoorwegovergangen.

Les(sen) uitgevoerd door de school zelf. Op https://vo.pazzup.nl/ laten interviews met een machinist en een slachtoffer zien wat haast kan aanrichten en wat de impact is van een aanrijding met een trein. Ook is er materiaal voor werkstukken te vinden en staan er interessante links.

Doelgroep: Leerjaar 1 & 2

Trein met gesloten overweg