Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland

Landbouwverkeer en andere verkeersdeelnemers maken samen gebruik van het Zeeuwse wegennetwerk. Hierbij willen we dat de verkeersdeelname van alle partijen veilig verloopt. In Zeeland werken we daarom samen met wegbeheerders en de landbouwsector om de deelname van landbouwvoertuigen goed en veilig te laten verlopen.

KLZ 2022 Oost Zeeuws-Vlaanderen
KLZ 2022 Oost Zeeuws-Vlaanderen

Doel van het Kwalitetisnetwerk landbouwverkeer Zeeland

Met het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland (KLZ) willen we in Zeeland zorgen dat het landbouwverkeer zich over grotere afstanden vlot en veilig kan verplaatsen. Dat is niet altijd makkelijk: ze zijn vaak groot, zwaar en breed en dat verhoudt zich niet altijd goed tot de beschikbare ruimte en de andere verkeersdeelnemers op die weg. Daarmee is het doel: gezien het belang van het landbouwverkeer aangeven waar we dat op een vlotte en veilige manier willen afwikkelen. 

Met het KLZ ontstaat inzicht in het netwerk voor het doorgaande landbouwverkeer en daarmee ook waar knelpunten in dat netwerk zitten. Niet alle wegen voldoen immers aan de eisen die aan het kwaliteitsnetwerk worden gesteld. Denk aan drukke 80 km/u-wegen waar landbouwverkeer gebruik maakt van de hoofdrijbaan, smalle plattelandswegen (60 km/u) waar landbouwverkeer en fietsers niet gescheiden zijn en routes door de bebouwde kom, waar het landbouwverkeer niet altijd ruimte genoeg heeft en niet altijd gescheiden is van het fietsverkeer en voetgangers. 

Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland 2022

Overzicht routes

Hieronder staan de afbeeldingen van de KLZ routes per regio. 

KLZ 2022 Oost Zeeuws-Vlaanderen
Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland op Schouwen-Duiveland
KLZ Noord-Beveland
KLZ Tholen en Sint-Philipsland
KLZ Walcheren
KLZ West Zeeuws-Vlaanderen en Terneuzen
KLZ Zuid-Beveland