Coördinatiecommissie Landbouwverkeer

De Zeeuwse wegbeheerders en de landbouwsector stonden in 2011 gezamenlijk aan de basis van het Kwaliteitsnet Landbouwverkeer Zeeland. In 2012 is de coördinatiecommissie landbouwverkeer opgericht om de samenwerking rondom landbouwverkeer voort te zetten.

Deze commissie richt zich tot op de dag van vandaag op de deelname van landbouwvoertuigen in het verkeer. De coördinatiecommissie houdt zich onder andere bezig met het gebruik en het actueel houden van het KLZ, het verbeteren van de verkeersveiligheid met landbouwverkeer en het bespreken van problemen en knelpunten.

Jaarprogramma 2022

Elk jaar stelt de coördinatiecommissie landbouwverkeer een jaarprogramma op met de doelstellingen van dat jaar. De Coördinatiecommissie werkt met deze doelstellingen ook aan de doelstellingen van het Zeeuwse Strategisch Plan Verkeersveiligheid. 

Vertegenwoordigers Coördinatiecommissie landbouwverkeer

De coördinatiecommissie bestaat uit vertegenwoordigers van zes verschillende partijen, die minimaal drie keer per jaar samen komen. De coördinatiecommissie brengt  de wegbeheerders en de landbouwsector samen. Hiermee borduren we voort op de lijn van samenwerking, die in 2011 succesvol is opgezet.