Nieuwe rotonde N662/A58 Marie Curieweg officieel geopend

Op donderdag 29 september openden gedeputeerde Harry van der Maas en wethouder Coen Bertijn (Vlissingen) de nieuwe rotonde bij de N662/A58. Ze legden het laatste stuk van het 47 meter lange fietspad langs de rotonde. Het leggen van dit stuk fietspad vormt het sluitstuk van het project aan de kruising Ritthemsestraat, A58 en MarieCurieweg. Door de aanleg van de rotonde en de herinrichting van de Ritthemsestraat is de kruising veiliger en kan het verkeer sneller doorstromen. De rotonde is al sinds 21 september opengesteld voor verkeer.

Leggen van het laatste stukje plastic road bij rotonde Ritthem

Veilige route

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe, vijftaks rotonde die de verkeersveiligheid en het doorstromen van het verkeer bevordert. De rotonde is veiliger dan de kruising was, onder andere doordat fietsers geen voorrang meer hebben op auto’s. De Ritthemsestraat is gerenoveerd en er zijn snelheidsremmende maatregelen toegepast. Een nieuw fietspad zorgt voor een veilige route voor schoolgaande fietsers. De werkzaamheden zijn in opdracht van de Provincie Zeeland uitgevoerd door aannemer KWS Infra B.V. Roosendaal.

“We zijn blij dat er nu eindelijk een logische en veilige ontsluiting is naar Ritthem en Oost-Souburg, de A58 en het bedrijventerrein Souburg 1. Een mooi voorbeeld van een gebiedsgerichte aanpak waarbij we naar de belangen van het gebied hebben gekeken, in goede samenwerking met Rijkswaterstaat, de gemeente Vlissingen en de omgeving.”, aldus gedeputeerde Harry van der Maas.

Plastic Road

De Provincie Zeeland heeft als ambitie de CO2-uitstoot te verminderen bij infrastructurele projecten. Met de aanleg van de rotonde en de herinrichting van de Ritthemsestraat is hier rekening mee gehouden. Zo is er gebruik gemaakt van elektrisch materieel, zoals een elektrische asfaltmachine, een elektrische mobiele graafmachine en een wals. Daarnaast zijn grondstoffen hergebruikt voor de fundering van het asfalt en is een fietspad aangelegd van gerecycled plastic. Deze Plastic Road is het eerste circulaire fietspad in Zeeland. Het 47 meter lange fietspad bespaart 33% CO2 ten opzichte van een traditionele asfaltverharding. 

Bovenaanzicht nieuwe Rotonde Ritthem
Leggen van het laatste stukje plastic road bij rotonde Ritthem
Voorrang gewijzigd bord Rotonde Ritthem
Overzichtsfoto nieuwe situatie Rotonde Ritthem
Campagneafbeelding Ogen op de weg zonder tekst
27 februari 2024

1e rit MONO bus handhavingsactie 'Ogen op de weg'

Lees meer
Leerlingen lopen met taststok
26 februari 2024

Gastles Stop voor de Witte Stok op de Nobelhorst in Hulst

Lees meer
Auto wordt aangehouden bij alcohol handhavingsactie
23 februari 2024

Alcoholcontroles in Hulst

Lees meer