Geef elkaar de ruimte

Met de start van de oogst, is ook een nieuwe verkeersveiligheidscampagne gestart met naam ‘Wie zaait.. moet oogsten’. Het doel van de campagne is 100% verkeersveiligheid. De campagne richt zich om die reden zowel op agrariërs en loonwerkers als op alle andere weggebruikers.  Kloosterman B.V. is één van de bedrijven die nadrukkelijk participeren in de campagne. “Het is belangrijk dat we  rekening houden met elkaar”, vindt Leontien Kloosterman. “Ons werkgebied is voor de ander een recreatiegebied. Het is belangrijk dat alle weggebruikers zich daarvan bewust zijn.”

De nieuwe oogstcampagne is vanuit de Zeeuwse Coördinatiecommissie Landbouwverkeer ontwikkeld, in samenwerking met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ), de brancheorganisaties ZLTO en Cumela en enkele Zeeuwse wegbeheerders. De oogstcampagne is over een aantal maanden verspreid en verschillende agrariërs en loonwerkers werken hieraan mee, waaronder Kloosterman B.V. uit Kapelle.

Buitengebied steeds voller
Kloosterman is een dienstverlenend bedrijf op het gebied van grondverzet, transport en agrarisch loonwerk. Bij het bedrijf werken circa 45 mensen die regelmatig de weg op gaan. Dat doen zij hoofdzakelijk met grote, héél grote machines. “Eigenlijk heb je pas door wat de omvang daarvan is als je ernaast staat”, aldus Leontien. “Een bietenrooier bijvoorbeeld is al snel zo’n 18 meter lang en heeft bijna de volledige breedte van de weg nodig. Wij weten dat, maar andere weggebruikers niet. Dat brengt risico’s met zich mee. Fietsers of automobilisten realiseren zich vaak onvoldoende dat zo’n machine niet zomaar even de berm in kan. En zit je erachter, wees je dan bewust van de dode hoeken. Laat je zien, bijvoorbeeld door bewust even in het vizier van de achteruitkijkspiegel te komen.” Leontien benadrukt dat ze zich realiseert dat bewustwording aan beide kanten nodig is, dus ook bij de eigen medewerkers. “Wij wijzen hen op het soms onvoorspelbare gedrag van fietsers en automobilisten. Het is belangrijk dat ze alert zijn en ogen en oren steeds bij de weg houden.”

Tractoren rijden stuk harder
Frans Geijs, relatiemanager bij ZLTO beaamt dit. ZLTO is de vereniging van en voor 12.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Ook hij signaleert de toenemende drukte op de Zeeuwse (plattelands)wegen. “Als ZLTO vinden we verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt. Om die reden participeren we in deze nieuwe campagne. Met name de focus op alle weggebruikers vinden wij heel belangrijk. Het draait om begrip, over en weer. Polderwegen delen we steeds vaker met fietsers. Zij zijn zich niet altijd bewust van de breedte van een trekker en de snelheid. Vroeger reden die misschien 16 km/uur, inmiddels halen ze makkelijk 40 km/uur. Voor de campagne hebben we korte video’s opgenomen, waar enkele van onze leden met veel plezier aan hebben meegewerkt. Het bereik van de campagne via social media is groot.”  

Geef elkaar de ruimte
Ook Cumela participeert in de campagne ‘Wie zaait.. moet oogsten’. Cumela is de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Bedrijvenadviseur Tobias Barth is enthousiast. “Een campagne als deze is belangrijk. Bovendien, ik geloof in de kracht van herhaling. Natuurlijk is aandacht voor verkeersveiligheid een jaar rond belangrijk, maar de oogstperiode valt altijd samen met een drukke toeristische periode waarin veel fietsers genieten van het buitengebied. Na de oogst van graan, komt de oogst van andere gewassen, zoals aardappelen en suikerbieten. In die tijd van het jaar valt er meer neerslag dan in de zomer en neemt de kans op modder op de weg toe. Mijn belangrijkste boodschap is: houd rekening met elkaar, heb een beetje geduld en geef elkaar de ruimte.”