Het risico van verkeersongevallen hoort in de RI&EE

Verkeersveiligheid verdient net zoveel aandacht in de RI&E als alle andere arbeidsrisico’s. Dat vindt veiligheidskundige Linda van der Veer van Agrolin Advies & Service in Dinteloord. Zij organiseerde onlangs, samen met een verkeersveiligheidskundige, een webinar over verkeersveiligheid. Verder is zij nauw betrokken bij de organisatie van de ‘Veilig  met  (landbouw)verkeer’ dagen voor basisschoolleerlingen in de regio Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden.

Linda is met name actief bij bedrijven in groen, grond en infra. Bedrijven kunnen bij haar terecht voor onder andere advies over en de implementatie van managementsystemen op gebied van veiligheid, kwaliteit en voedselveiligheid. Verder zij is actief met de Arbo-wetgeving, zoals het uitvoeren van een RI&E (risico inventarisatie en evaluatie). “In het verleden heb ik vaak de ‘Veilig  met  (landbouw)verkeer’ dagen georganiseerd voor leerlingen van groep 7 en 8. Het doel is hen bewust te maken van de gevaren. Zo kwam verkeersveiligheid op mijn pad.”

Aandacht voor verkeersveiligheid
Het valt Linda op dat verkeersveiligheid geen thema is binnen de RI&E van bedrijven. En dat terwijl het onderwerp weldegelijk alle aandacht verdient. “Zelfs in de goedgekeurde branche RI&E’s staat niets over preventie en het voorkomen van ongevallen.” Het valt Linda op dat een ongeluk met een vrachtwagen niet als arbeidsongeval wordt beschouwd maar als verkeersongeval. 

Veiligheid is meer dan MONO rijden
Linda bepleit het borgen van verkeersveiligheid in organisaties. Daarbij gaat het naar haar idee over veel meer dan bellen en appen tijdens het rijden. “De werkgever heeft een grote  mate van verantwoordelijkheid om veilig rijgedrag te borgen. Dat kan door het risico op te nemen in de RI&E en beheersmaatregelen te nemen om de kans op een ongeval te verkleinen. Met de MONO app voorkom je dat mensen bellen en appen in het verkeer. Maar nodig bijvoorbeeld ook eens iemand uit die uit ervaring kan vertellen hoe het voelt als je een verkeersongeval veroorzaakt door te appen achter het stuur. Zo’n verhaal heeft impact.”

Oog voor fysieke en psychosociale kanten
Verkeersveilig gedrag heeft ook te maken met oog hebben voor de fysieke en psychosociale toestand van een medewerker. “Een chauffeur die hele dagen moet in- en uitstappen en zware pakketten moet tillen, kan aan het einde van de dag moe zijn en daardoor minder oplettend. Dat geldt ook voor de medewerker die zoveel werkdruk heeft dat hij stress ervaart en minder alert is in het verkeer. En wat te denken van de vrijdagmiddagborrel? Als werkgever eindigt je verantwoordelijkheid niet als mensen naar huis gaan. Je zorgplicht geldt ook voor veilig woon-werkverkeer.”

Borg veilig rijgedrag in je organisatie
Aandacht vragen voor verkeersveiligheid en het daarmee afvinken is niet voldoende, benadrukt Linda. “Het is zaak de risico’s binnen je bedrijf te benoemen evenals de waarschijnlijkheid dat zoiets naars als een ongeluk gebeurt, met letsel of de dood tot gevolg. Veiligheidskundigen en verkeersveiligheidskundigen kunnen daarover meedenken. Het is noodzakelijk dat de werkgever een duidelijk standpunt inneemt op het gebied van verkeersveiligheid en op basis van een goede inventarisatie richtlijnen formuleert. Dit moet eenvoudigweg op orde zijn. Ook voor de Arbeidsinspectie. Je moet als werkgever kunnen aantonen dat je op het gebied van verkeersveiligheid voldoende instructies en voorlichting hebt gegeven. Oordeelt de inspectie dat je daarin nalatig bent geweest, dan kun je, naast het persoonlijke leed, ook een boete verwachten. Mijn advies is inventariseer de risico’s en borg veilig rijgedrag in je organisatie door er regelmatig aandacht aan te besteden. Toolboxmeetings of werkoverleggen bieden daarvoor alle ruimte. Dit gaat om goed werkgeverschap en zorg voor de medewerker.”

Lees meer artikelen over verkeersveiligheid op de werkvloer borgen