GRIP JUNIOR ZLM

Jongeren worden bewust gemaakt van de risico’s in het verkeer en leren welke verantwoordelijkheid ze zelf dragen om het verkeer zo veilig mogelijk te maken.

Lessen met team van speciaal hiervoor extra geschoolde rijinstructeurs. Tijdens groepsdicussies en oefeningen van risicosituaties onder leiding van een instructeur staan jongeren kritisch stil bij het thema verkeersveiligheid. Op een afgesloten terrein doen ze om beurten zelf praktijkoefeningen in een auto onder begeleiding van een instructeur. Na elke oefening wordt in de “safety-zone” besproken wat er precies gebeurde, waar het gevaar zit en hoe dat voorkomen kan worden. De rol en verantwoordelijkheid van meerijders is daarbij permanent aan de orde.
 

Doelgroep: leerjaren 2, 3, 4 & 5

Instructeur spreekt met bestuurder