CAMPAGNEPOSTER

Jongeren maken zelf een campagneposter waarmee ze verkeersdeelnemers aanzetten tot veilig gedrag.
Les(sen) uitgevoerd door de school zelf. Door na te denken over hoe ze de boodschap het beste kunnen overbrengen,  overtuigen de jongeren ook zichzelf. Het ROVZ schrijft jaarlijks een wedstrijd uit met daarin de ontwerpeisen waarop ingezonden posters worden beoordeeld. De winnende poster wordt gebruikt in een Zeeuwse verkeersveiligheidscampagne.

Doelgroep: leerjaar 1 & 2

MONO campagneposter