Uitreiking ROVZ-pluim

Gedeputeerde Harry van der Maas reikte vandaag (woensdag 21 juni 2017), als voorzitter van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland, een ROVZ-pluim ​uit aan Ton van Nunen en Ron Veen. Deze verkeersbrigadiers in Oost-Souburg zetten zich dagelijks op vrijwillige basis in voor een veilige school- thuisroute voor kinderen van basisschool Burcht Rietheim. Ton doet het werk al zes jaar; Ron is twee jaar actief als brigadier. 'Deze inzet waarderen we enorm en verdient een ROVZ-pluim', aldus Van der Maas. ‘Daarom hebben we de heren met een smoesje naar school gelokt.’ Daar werden zij feestelijk onthaald door de kinderen en de directrice, met taart en een certificaat.

Zeeuws Verkeersveiligheids Label

Burcht Rietheim in Oost-Souburg heeft het Zeeuws Verkeersveiligheids Label. Dit betekent dat de kinderen niet alleen verkeersles krijgen, maar dat er ook aandacht is voor een veilige schoolomgeving en school-thuisroute voor de leerlingen. De brigadiers zorgen ervoor dat de kinderen in Oost-Souburg op twee plaatsen veilig kunnen oversteken. Om te laten zien dat dit gewaardeerd wordt worden de heren in het zonnetje gezet en krijgen ze de ROVZ-pluim uitgereikt.

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/99237/Ron-en-Ton-zorgen-dat-iedereen-veilig-naar-school-kan

ROVZ-pluim

De ROVZ-pluim is een initiatief van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland. Deze wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties die op het gebied van de verkeersveiligheid in Zeeland iets extra's doen. Het ROVZ is een onafhankelijk overlegplatform van overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor verkeersveiligheid in Zeeland. In 2016 waren er 20 verkeersdoden te betreuren en in 2017 tot op heden zes verkeersdoden. Dat moet teruggedrongen worden. Iedereen moet veilig kunnen deelnemen aan het verkeer in Zeeland.