ZEVEN SLOTEN CABARET

Jongeren zien dat ze zelf invloed kunnen hebben op het ontstaan van veel gevaarlijke verkeerssituaties. Alles zonder opgeheven vingertje en met humor!
Les met gastdocent - acteur.

Een cabaretvoorstelling over gedrag in het verkeer met aansluitend een forumgesprek.

Met humor, satire en confrontatie worden samen met de jongeren risicovolle situaties in het verkeer en de gevolgen daarvan behandeld.  In de forumdiscussie worden de risicosituaties en de gevolgen ervan besproken en persoonlijk gemaakt. De gastdocent wordt forumbegeleider, de toeschouwers worden de deelnemers. In het forum zitten de begeleidende docenten en een leerling; soms ook de wijkagent en of een wethouder
 

Doelgroep: Leerjaar 1, 2, 3 & 4
 

Theater MENS

Acteur en kinderen tijdens voorstelling Zeven sloten