MONO-helden

 

MONO-helden

Samen gaan we in Zeeland voor 100% verkeersveilig. Deze MONO-helden zetten zich in om hun bedrijf of organisatie MONO te laten rijden. Zo zorgen zij er voor dat hun medewerkers ongestoord onderweg gaan.

ITN Groep
Op 1 november 2021 heeft ITN Groep het MONO-helden stokje van biologisch-dynamisch bedrijf De Grote Verleiding overgenomen.
Jeanneke Schutte, Hans Niewenhuijse en Arend van de Bosse ondertekende het MONO-helden beloftebord. Het bord heeft gelijk een prominente plaats in de kantine gekregen. ITN Groep verklaart hiermee MONO binnen de organisatie op te nemen en te behouden als belangrijke waarde.

Biologisch-dynamisch bedrijf De Grote Verleiding
Op 7 oktober 2021 heeft biologisch-dynamisch bedrijf De Grote Verleiding het MONO-helden stokje van de Provincie Zeeland overgenomen.
Eigenaren Anneke van Hootegem en Alex van Hootegem ondertekende het MONO-helden beloftebord. Daarna hebben alle (aanwezige) medewerkers ook enthousiast hun naam onder de belofte gezet.
Zij verklaren er met z’n allen voor te zorgen dat ze MONO gaan rijden en verkeersveiligheid als belangrijk speerpunt in de organisatie houden.

Provincie Zeeland
Op 8 september 2021 trapte de Provincie Zeeland de MONO-helden campagne af.
Directeur Ab Smit en gedeputeerde en voorzitter van het ROVZ Harry van der Maas ondertekende het MONO beloftebord.
Zij verklaarden hiermee ervoor te zorgen dat de Provincie Zeeland MONO gaat rijden.