Werkgeversaanpak

Samen voor een 100% verkeersveilig Zeeland!

Van het totaal aantal gereden kilometers in Nederland bestaat 36% uit beroepsmatig vervoer. Ook bij deze groep weggebruikers gebeuren ongelukken. Volgens VVN leidt dit landelijk tot 83.000 huisartsen behandelingen, 47.000 opnamen bij spoedeisende hulp, 12.000 ernstig gewonden en 240 doden. Samen met Zeeuwse werkgevers en werknemers werken we aan het terugdringen van deze cijfers. 

In 2021 gaat de werkgeversaanpak en de samenwerking officieel van start. Het ROVZ stelt materialen beschikbaar voor werkgevers om te gebruiken bij hun inspanningen voor verkeersveiligheid. Ook worden in 2021 verschillende acties opgezet om werkgevers te bereiken en betrekken bij dit thema.

Factsheet uw bedrijf en verkeersveiligheid

Download hier de Factsheet “uw bedrijf en verkeersveiligheid” 

Meedoen of meer informatie? Mail naar rovz@zeeland.nl 
Wil je delen hoe jullie je als bedrijf inzetten voor verkeersveiligheid? Wij horen en delen graag jullie succesverhalen! 

Oproep! 
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (het ROVZ) is op zoek naar een enthousiaste en gedreven bedrijvenmakelaar die goed bekend is met het Zeeuwse netwerk aan ondernemers en werkgevers. 
De bedrijvenmakelaar legt makkelijk contacten met werkgevers, gaat in gesprek over verkeersveiligheid én de faciliterende rol van het ROVZ. Hij/zij koppelt alle wensen en vraagstukken van de werkgevers op regelmatige basis terug aan het ROVZ. De bedrijvenmakelaar is een echte verbinder tussen het bedrijfsleven/werkgevers en het ROVZ.
Lees hier de volledige opdracht omschrijving. 

Meer weten over deze opdracht? Neem contact op via rovz@zeeland.nl 
Interesse? De sluitingstermijn (3 mei) van reactie is verstreken maar reageren kan altijd nog: stuur uw motivatie en CV op. Als bedrijf met meerdere werknemers kan je ook een motivatie indienen, inclusief de specificaties (CV) van de persoon die je op deze opdracht wilt zetten.
De winnaar van de selectie mag een aanbod doen voor het invullen van deze opdracht. Als dit niet leidt tot een gunning zullen wij in contact treden met diegene die op de tweede plaats is geëindigd, etc.