Werkgeversaanpak

Samen voor een 100% verkeersveilig Zeeland!

Van het totaal aantal gereden kilometers in Nederland bestaat 36% uit beroepsmatig vervoer. Ook bij deze groep weggebruikers gebeuren ongelukken. Volgens VVN leidt dit landelijk tot 83.000 huisartsen behandelingen, 47.000 opnamen bij spoedeisende hulp, 12.000 ernstig gewonden en 240 doden. Samen met Zeeuwse werkgevers en werknemers werken we aan het terugdringen van deze cijfers. 

In 2021 ging de werkgeversaanpak en de samenwerking officieel van start. Het ROVZ stelt materialen beschikbaar voor werkgevers om te gebruiken bij hun inspanningen voor verkeersveiligheid. Ook in 2022 worden verschillende acties uitgevoerd om werkgevers te bereiken en betrekken bij dit thema.

Factsheet uw bedrijf en verkeersveiligheid

Download hier de Factsheet “uw bedrijf en verkeersveiligheid” 

Meedoen of meer informatie? Mail naar rovz@zeeland.nl 
Wil je delen hoe jullie je als bedrijf inzetten voor verkeersveiligheid? Wij horen en delen graag jullie succesverhalen!