Werkgeversaanpak

In 2020 is een werkgeversvisie opgesteld. Deze visie gaat over de wens om werkgevers actief bezig te laten zijn met de veilige verkeersdeelname van hun werknemers.

Van het totaal aantal gereden kilometers in Nederland bestaat 36% uit beroepsmatig vervoer. Door werkgevers aan de slag te laten gaan met verkeersveiligheid en het verkeersgedrag van hun werknemers, kunnen we werken aan het terugdringen van het aantal ongelukken, waarbij bedrijfsmatig vervoer betrokken is. Deze ongelukken hebben grote gevolgen. Het gaat volgens VVN op landelijk niveau over 83.000 behandelingen bij de huisarts, 47.000 opnamen bij spoedeisende hulp, 12.000 ernstig gewonden en 240 doden.

In 2021 gaan we verder met het uitwerken van deze visie in het plan van de werkgeversaanpak. Daarna voeren we de eerste acties beschreven in dit plan uit. De werkgeversaanpak wordt jaarlijks geëvalueerd en in de volgende jaren verder uitgebreid.

Meer informatie is te vinden in het Werkplan ROVZ 2021