Verkeerseducatie

Om je veilig te kunnen gedragen in het verkeer moet je beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Daarnaast is het belangrijk dat weggebruikers gevaren tijdig herkennen. En natuurlijk moet er ook de wil zijn om altijd zo veilig mogelijk aan het verkeer deel te nemen. Daarom maakt het ROVZ werk van permanente verkeerseducatie.

Permanente Verkeerseducatie betekent dat men verkeerseducatie krijgt op elk moment waarop verwacht kan worden, of geconstateerd wordt, dat de bestaande kennis, vaardigheid en houding niet meer toereikend zijn voor veilige verkeersdeelname. Dat vereist een doorlopend aanbod van verkeerslessen.  

Het aanbod is gericht op duidelijk te onderscheiden leeftijdsgroepen die allemaal hun eigen kenmerken hebben waar de verkeerseducatie op in moet spelen.
Kinderen op de basisschool, jongeren op het voortgezet onderwijs en jonge bestuurders van motorvoertuigen zijn zulke leeftijdsgroepen. De meeste mensen hebben daar wel een beeld bij en het ROVZ zet daar dan ook zwaar op in met succesvolle projecten en producten als het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel, het VEVO-project en Trials.

Maar ook peuters (0-4 jaar) en dan met name hun ouders, volwassen en ervaren weggebruikers (25-ca. 55 jaar) en ouderen hebben verkeerseducatie nodig. Ook daar zijn op maat gesneden producten voor beschikbaar. 

 

Meer informatie vind u bij de verschillende leeftijdsgroepen.