vvn

Verkeersouders zijn vrijwilligers die op de basisschool werken aan een verkeersveilige schoolomgeving voor kinderen. Ze zetten verkeersveiligheid...
Zowel Veilig Verkeer Nederland en Transport en Logistiek Nederland houden zich bezig met kinderen, jongeren en volwassenen bewust te maken van de...