rovz

'Verder samenwerken aan meer verkeersveiligheid' "Een werkplan betekent dat er ‘werk aan de winkel is’! Dat werk willen we zoveel mogelijk samen doen...
Wat is de bestuurlijke kopgroep? De bestuurlijke kopgroep bestaat uit de Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen,...
Wat is en doet het ROVZ? Het ROVZ is een samenwerkingsverband van vijftien partners. Zij hebben de taak om verkeersveiligheid te bevorderen in de...
In 2019 vonden er 2217 ongevallen plaats in het Zeeuwse verkeer. Hierbij waren 547 gewonden en 11 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren (bron...
Meer informatie: rijksoverheid.nl/coronavirus Campagnematerialen verbod op smartphone gebruik tijdens fietsen Info Trials Facebook-pagina Junior...