Subsidie verkeersveiligheid

 

Subsidies verkeersveiligheid ASV/ASB Zeeland 2022  

Het college van Gedeputeerde Staten van Provincie Zeeland heeft in maart 2022 het ROVZ-werkplan 2022 vastgesteld, met daarin opgenomen de subsidies verkeersveiligheid.

De verkeersveiligheidssubsidies worden verleend op basis van de op 1 januari 2013 van kracht zijnde Algemene subsidieverordening Zeeland 2013 en het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013. Voor verkeersveiligheidssubsidies in het werkplan 2022 is een bedrag van € 200.000,- opgenomen. De advisering is in handen van het ROVZ.   

De aanvragen moeten tenminste 8 weken vóór aanvang van de activiteit(en) zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten. Het aanvraagformulier is beschikbaar op Aanvraaformulier subsidie Provincie Zeeland. De beoordeling van de subsidieaanvragen wordt uitgevoerd op volgorde van binnenkomst. De aanvragen moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria passend binnen het vigerend ROVZ-werkplan.   

Meer informatie: 

Verkeersveiligheidsteam Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) via de heer E. (Eric) Heijdens rovz@zeeland.nl

rovz subs foto2