Verkeersovertreders

Verkeersregels zijn in het leven geroepen om het verkeer ordelijk en vooral veilig te laten verlopen. In de loop der jaren zijn verkeersregels steeds belangrijker geworden. Het is inmiddels zo druk in het verkeer, dat het niet volgen van de regels echt levensgevaarlijk is geworden.
Het is daarom van essentieel belang dat mensen zich aan de regels houden en zo het verkeer veiliger maken.

 
Net als binnen de andere thema’s zetten we, ook binnen dit thema drie middelen in om de verkeersveiligheid te vergroten.
Door een goede inrichting van infrastructuur worden regels geloofwaardiger en dus eerder nageleefd. Soms kan je hiermee zelfs bereiken dat het overtreden van regels onmogelijk wordt. Daarnaast worden regels natuurlijk gecommuniceerd en uitgelegd en aangeleerd. Hiervoor zetten we allerlei educatie en communicatie middelen in. Deze maatregelen gaan allemaal uit van de notie dat mensen inzien dat het volgen van regels belangrijk is voor de verkeersveiligheid en dat ze daarop hun gedrag aanpassen.
Helaas is dat niet altijd zo. Meer dan bij andere thema’s is daarom handhaving heel belangrijk. Sommige hardleerse weggebruikers kan je alleen overtuigen om de regels te volgen door ze te bekeuren. De kans op het krijgen van een bekeuring moet dus flink worden vergroot.

Belangrijkste overtredingen in Zeeland
Uit de risico-inventarisatie die gedaan is voor het maken van de Zeeuwse Uitvoeringsagenda SPV, zijn de volgende overtredingen naar voren gekomen die in Zeeland het meest voorkomen en dus het grootste risico vormen voor de verkeersveiligheid:
• Bovenmatige snelheid
• Rijden onder invloed van alcohol en/of drugs
• Bumperkleven
• Fietsen zonder (de juiste) verlichting
Daarnaast kwam ook het gebruik van de smartphone als overtreding uit het onderzoek naar voren.

Naast de veel voorkomende op zichzelf staande overtredingen, zijn er in Zeeland ook weggebruikers die in het algemeen de regels negeren. Deze zogenaamde veelplegers, door sommigen ook ‘verkeershufters’ genoemd, vormen misschien een kleine groep, maar zijn een doorn in het oog van gemeente bestuurders en Politie en Justitie. Met name deze groep leert foutief gedrag niet makkelijk af.

Meer informatie is te vinden in het Werkplan ROVZ 2021