Kwetsbare en onervaren weggebruikers

In Zeeland zijn twee thema’s van de negen SPV thema’s samengevoegd tot één. Deze thema’s hebben namelijk verband met elkaar en ook de aanpak komt deels overeen. Zowel de kwetsbare als onervaren verkeersdeelnemers lopen meer risico in het verkeer. De kans op een ongeval en de ernst van het ongeval is voor deze weggebruikers groter. De kwetsbare verkeersdeelnemer is onbeschermd en loopt daarom meer risico. Het gaat om voetgangers, fietsers en bestuurders van een gemotoriseerd voertuig op twee wielen. Het ROVZ richt zich op de laatste twee groepen.
De onervaren weggebruiker beschikt in veel gevallen over onvoldoende taakbekwaamheid door gebrek aan vaardigheden en/of onervarenheid. Dit leidt tot verkeerde (risicovolle) keuzes of beslissingen. Beide groepen verdienen extra aandacht.

Meer informatie is te vinden in het Werkplan ROVZ 2021