Infrastructuur

In het SPV 2030 is infrastructuur het eerst benoemde thema van negen. Infrastructuur is hiermee naast één van de middelen die wordt ingezet om verkeersonveiligheid aan te pakken, ook een op zichzelf staand thema.
In de uitvoeringsagenda staat beschreven hoe infrastructuur bijdraagt aan een grotere verkeersveiligheid in Zeeland. In het werkplan 2021 wordt beschreven hoe het ROVZ team hier in 2021 aan bijdraagt.

Voor het verbeteren en aanpassen van de fysieke infrastructuur zijn de verschillende wegbeheerders verantwoordelijk. Binnen het thema infrastructuur neemt het ROVZ daarom voornamelijk een coördinerende en faciliterende rol op zich.

Infrastructuur is behalve een thema ook één van de middelen die binnen alle andere thema’s ook wordt ingezet om de verkeersveiligheid te vergroten. Het kan dus zijn dat zaken, meer specifiek toegepast in één van de andere thema's terugkomen.

Meer informatie is te vinden in het Werkplan ROVZ 2021