Heterogeniteit

Onder het thema heterogeniteit werken we in eerste instantie in Zeeland aan het terugdringen van de risico’s van het landbouwverkeer. Met betrekking tot landbouwverkeer volgen we ook de landelijke ontwikkelingen, aangezien dit een onderwerp is dat door meerdere ROV’s actief wordt opgepakt.

Een ander actueel heterogeniteitsprobleem is de drukte op de fietspaden door onder andere de komst van e-bikes en speedpedelecs. Vanuit het ROVZ monitoren we dit probleem en starten we indien nodig een onderzoek op. In 2021 doen verschillende weggebruikers al onderzoek naar de fietsinfrastructuur met de vraag of deze, gelet op de ontwikkelingen van de laatste jaren, nog wel voldoet. Met de uitkomsten gaan we dan, indien nodig, in 2022 aan de slag.

Meer infoirmatie is te vinden in het Werkplan ROVZ 2021